Toronto latviešu ģimnazijas aicinājums

Kad iesākās Covid-19 pandēmija, Toronto latviešu ģimnazija pēc pus gada pārtraukuma pārgāja uz tālmācību. Pirmkārt, lai nodrošinātu veselību ğimnazistiem un skolotājiem un arī lai dotu izdevību jauniešiem, kuŗi dzīvo attālāk no Toronto, turpināt savu latvisko izglītību pēc latviešu pamatskolas absolvēšanas.

2022./2023. mācību gadā starp 16 un 20 jauniešu, ieskaitot dažus no ASV, piedalās šajā tālmācības ğimnazijas programmā, lietojot tiešraides (Zoom) iespējas.

Programmu vada tās ilggadējie pedagogi Edgars Kiršs un Pauls Legzdiņš. Mācību priekšmeti ir latviešu valoda, vēsture un folklora. Vēstures tēmas tiek saistītas ar mūsdienu notikumiem Latvijā un citur. Mācības notiek no pl. 19:00 piektdienas vakaros un ilgst starp pusotru stundu un divām stundām. Pedagoģiskās pieejas pamatā ir jauniešu aktīva iesaistīšana diskusijās un dažādu uzdevumu risināšanā. Skolēniem mājas darbi netiek uzdoti.

Toronto latviešu ğimnazija labprāt pieņemtu vēl vairāk dalībnieku un aicina vidusskolas vecuma jauniešus pieteikties šajā bezmaksas semināra veida tiešraides (Zoom) programmā. Jaunieši, kuŗi vēlētos piedalīties, lūgti sazināties ar Edgaru Kiršu: kirss@sympatico.ca