SIF (Sabiedrības un integrācijas fonda) atbalsts LNAK digitālās komunikācijas veicināšanai

LNAK ir saņēmusi atbalstu no Sabiedrības integrācijas fonda (SIF), lai tālāk attīstītu LNAK mājas lapu.  Piešķīrums ir 14 973 eiro.

Projekts ir “Kanādas latviešu kopienas digitālās komunikācijas un savstarpējās sadarbības veicināšana”.

 

Projekta “vizītkarte”:

Projekta mērķis ir tālāk attīstīt un uzlabot Latviešu Nacionālās Apvienības Kanadā (LNAK) digitālo komunikāciju ar diasporu Kanadā, lai veicinātu pilsonisko līdzdalību un stiprinātu piederības saiti ar Latviju. Gribam panākt, ka LNAK interneta vietne būtu vērtīgs informācijas avots, kā arī pozitīva nacionāla tēla veidotāja.

Būvēsim vietni, kas ir pievilcīga, noderīga un viegli lietojama un atrodama.

Starp vairākām sadaļām veidosim Kanādas latviešu profesionāļu datubāzi par latviešiem, kas nodarbojas dažādās profesijās un zinātnes laukos. Tas veicinās Kanādas latviešu savstarpējās saiknes, kā arī profesionālās pieredzes apmaiņu ar Latviju.

Būs jauna sadaļa par iespējām dzīvot un strādāt Latvijā, ieskaitot informāciju par remigrāciju, un darba un prakses iespējām.

Tīmekļa vietnes pirmajā lapā parādīsies ziņas par politiku, kultūru un izglītību, kā arī izklaides lasāmviela.

Paredzam ieviest vietnes meklēšanas rīku un jaunu programmatūras rīku, kas ļaus organizācijām un indivīdiem viegli pievienot savu informāciju organizāciju nodaļai, kalendāram un profesionāļu sarakstam.

2022. gadā LNAK sāka sūtīt informatīvus e-pasta apkārtrakstus biedriem un interesentiem. Atsauksmes par šo regulāro komunikāciju ir bijušas ļoti pozitīvas; tomēr ir vajadzība uzlabot grafisko dizainu. LNAK zīmolis ir arī novecojis un ir grūti pielietojams digitālā vidē. Projekta ietvaros atjaunosim zīmolu un uzlabosim interneta vietnes un e-pasta apkārtraksta prezentāciju, lai turpinātu veidot LNAK pozitīvu tēlu.

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) izsludinājis projektu konkursa rezultātus programmā “Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam”. Programmā apstiprināti 14 projekti, kuri tiks īstenoti Latvijā, Eiropā un citviet pasaulē ar mērķi veicināt latviešu diasporas pilsonisko līdzdalību un stiprināt saikni ar Latviju.