Sabiedrības Integrācijas Fonds (SIF) izsludina konkursu diasporas darbības atbalstam – termiņš 2024.g. 16. janvāris

2023.gada 1.decembrī Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) ir izsludinājis atklātu konkursu Latvijas valsts budžeta finansētajā programmā “Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam”

Projekta pieteikumu iesniegšana SIF MAP platformā: https://sif.map.gov.lv/

Pieteikumu iesniegšana ne vēlāk kā līdz 16.01.2024.

SIF konkursam tiek izmantota jauna platforma, kas saucas MAP – tur būs viss vienuviet: projektu pieteikumi, līgumi, pārskati, vērtēšanas procesa rezultāti, veiktie maksājumi un saraksts ar SIF.

  • Lai iegūtu MAP lietotāja tiesības nosūtiet aizpildītu un parakstītu veidlapu uz e-pastu pasts@sif.gov.lv (pieejama SIF tīmekļvietnē: https://www.sif.gov.lv/lv/merka-finansejuma-izlietojuma-parvaldibas-platforma-map#1solis-map-lietotaja-profila-izveide). Aizpildīšanas instrukcija atrodama veidlapā
  • MAP lietotāja tiesības tiek piešķirtas 5 darba dienu laikā no veidlapas nosūtīšanas
  • MAP lietotāja tiesības pirms konkrēta konkursa pieteikuma sagatavošanas jāpiesaka vismaz 10  darba dienas pirms pieteikumu iesniegšanas termiņa
  • Projekta pieteikumu MAP var sākt sagatavot tikai MAP lietotāji, kuriem ir piešķirtas lietotāja tiesības un pēc autorizēšanās MAP, izmantojot pogu “Pieteikties konkursam”

13. decembrī plkst. 10:00 pēc Latvijas laika ir plānots seminārs projektu pieteicējiem, lai iepazīstinātu ar konkursa nolikuma nosacījumiem, un demonstrētu pieteikuma sagatavošanu MAP un atbildētu uz jautājumiem.

Pieteikties dalībai seminārā iespējams, rakstot uz e-pastu liga.abolina@sif.gov.lv un norādot savu vārdu un uzvārdu, kā arī pārstāvēto NVO. Semināra ieraksts tiks publicēts MAP Konkursa sadaļā “Datnes”.