Jāņa un Ainas Vītolu stipendija 2023

LNAK Izglītības un Kultūras Fonds

piešķir Kanadā dzīvojošiem (līdz 30 g. veciem) latviešu pilna laika studentiem akreditētās augstskolās Kanadā

Jāņa un Ainas Vītolu piemiņas stipendijas

Kandidātam jābūt Kanadas pilsonim, jāprot runāt un lasīt latviski un kandidātam vai vienam no vecākiem jābūt LNAK biedram ar samaksātu biedru naudu par 2023. gadu

Stipendija jāpieprasa ar īpašu veidlapu, kas saņemama LNAK birojā vai mājaslapā

4 Credit Union Drive, Toronto, ON, M4A 2N8

LNAK mājas lapa: www.lnak.net

LNAK e-pasts: lnak@lnak.org

Piesakoties pirmo reizi, jums jāpievieno divas rakstiskas atsauksmes vēstules no sabiedriska darbinieka vai skolotāja (kas nav radinieki).

Pasakoties stipendijai atkārtoti, divas rakstiskas atsauksmes vēstules nav jāpievieno.

Visiem pieteikumim jāpievieno pēdējā studiju gada sekmju apliecinājums (transcript) – izraksts vai kopija.

Lūgums kopā ar vajadzīgo dokumentāciju jānosūta uz LNAK biroju līdz 2023. g. 31. augustam (pasta zīmogs vai e-pasta datums).

Stipendijas piešķirs, vadoties no sekmēm studijās un nacionāli sabiedriskām rosmēm.

Informācija LNAK mājas lapā: www.lnak.net

Fonda valde