LNAK struktūra

LNAK ir centrālā organizācija, kas pārstāv Kanādas latviešus. LNAK darbību nosaka LNAK biedri, kas ir nokārtojuši gadskārtējo biedra maksu. Biedri satiekas biedru pilnsapulcēs, kas notiek vismaz reizi gadā. Biedri pieņem rezolūcijas, kas nosaka turpmāku darbību.

LNAK vadība sastāv no padomes, valdes un revīzijas komisijas.

Ik pa četriem gadiem, LNAK biedri ievēl LNAK padomi, 3-30 personu sastāvā. Pēdējās padomes vēlēšanas notika 2022. gada martā. Padome notur vismaz vienu sesiju gadā, parasti aprīļa sākumā. Sesijā padome pieņem ziņojumus par iepriekšējā gada darbību, un pieņem rezolūcijas, kas nosaka turpmāku darbību.

LNAK padome ievēl valdi 11 personu sastāvā uz divu gadu termiņu. Valdes vēlēšanas notika 2022. g. aprīlī. Padomes priekšsēdis ir automatiski viens no valdes locekļiem. Valdes priekšsēdis un valdes vice-priekšsēdis ir ievēlēti no padomes locekļiem. Kasierim un pārējiem valdes locekļiem nav obligāti jābūt padomes locekļiem. Valde darbojas pēc LNAK statūtiem, lai veicinātu LNAK mērķus, un lai pildītu biedru un padomes rezolūcijas.