Organization Directory

Latvian Relief Society

Hamiltonas Daugavas Vanagi

* *

LATVIAN DIEVTURI COMMUNION BURTNIEKI - TORONTO

Toronto Dievturu Burtnieku saime

Dievturība ir latviešu senču reliģija, kura līdz mūsu dienām saglabājusies pateicoties tautasdziesmām. Mums ir saglabātas apmēram divi miljoni dainu, tajās ir daudzi tūkstoši reliģiska satura tekstu.
Dievturība is the religion of Latvian ancestors, which has survived to our days thanks to folk songs. We have about two million songs preserved, containing many thousands of religious texts.

* *

Daugaviņa

Tautas deju pulciņš visām paaudzēm: bērniem, jauniešiem un Meistariem (videjai paaudzei).
Folk dance groups for all ages: kids, youth and Masters.

* *

Delnas Atbalsta Grupa

Delnas atbalsta grupas galvenais mērķis ir atbalstīt Delnas darbu no Kanādas.

* *

Latvijas Investīciju un Attīstības Aģentūra

Latvijas Investīciju un Attīstības Aģentūra (LIAA)

Latvijas Investīciju un Attīstības Aģentūra (LIAA) izveidoja pārstāvniecību Kanādā 2022.gada martā. Tai ir divi galvenie darbības pamatdarbības mērķi Kanādā: veicināt Latvijas uzņēmumu preču un pakalpoju eksportu uz Kanādu un Kanādas uzņēmumu investīciju piesaisti Latvijā.
The Investment and Development Agency of Latvia opened its Representative office in Canada in March of 2023. The Agency has two primary focus areas in Canada. One is to drive partnerships between Latvian and Canadian companies to help to grow exports for Latvian goods and services to Canada. Second, is to work with Canadian companies to attract them to invest in Latvia.
Toronto Latvian Association Saturday School

Toronto Latviešu biedrības Sestdienas skola

Toronto Latviešu biedrības Sestdienas skolas darbības mērķis ir izkopt latvisko identitāti un kultūru, apgūt latviešu valodu un stiprināt saites ar latviešu tautu.
Hamilton Latvian committee

HALO komiteja

Hamiltonas apvienotās latviešu organizācijas
The HALO committee represents Hamilton's Latvian community.
Latvian National Federation in Canada

Latviešu Nacionālā Apvienība Kanadā

LNAK ir Kanādas latviešu jumta organizācija.
LNAK is the central organization in Canada which connects and represents the Latvian Canadian community.

LNAK* *

Education and Cultural Foundation

Izglītības un Kultūras Fonds

Latviešu Nacionālās Apvienības Kanadā (LNAK) Izglītības un Kultūras fonds (IKF), ir bezpeļņas labdarības organizācija, kas atbalsta latvisko izglītību, kultūras pasākumus un LNAK darbību Kanadā.
The Latvian National Federation in Canada (LNAK) Educational and Cultural Foundation (ECF) is a non-for-profit charitable organization that supports Latvian educational and cultural activities here in Canada.

IKF* *