Organization Directory

Council of Montreal Latvian Organizations

Montreālas latviešu organizāciju padome

* *

3x3 Latvian Roots Camp

3×3 nometne Tērvetē

Vispusīga latviska mūžizglītība visām paaudzēm
Lifelong Latvian Learning Experience

* *

Toronto Latvian Pensioners' Association

Toronto Latviešu Pensionāru Apvienība

Dievam, tuvākam, un savai tautai
Our mission is to provide seniors with services and programs which are diverse, varied, rich and engaging.

* *

Latvian Relief Society of Canada "Daugavas Vanagi"

Daugavas Vanagi Kanadā – Zemes Valde

Latviešu Aprūpes Organizācija Kanadā. Dibināta 1953. gadā. Nodaļas Toronto, Hamilton, Ottawa, St. Catharines & London
Latvian Relief Society of Canada - Reg. Charity BN 11924 1636 RR 0001 - Branches in Toronto, Hamilton, Ottawa, St. Catharines & London

* *

Latvian Canadian Cultural Centre

Kanādas Latviešu centrs Toronto

Kanadas Latviešu Centra Toronto (KLCT) devīze ir “Dzīva tauta dzīvā vidē”. Tā mērķis ir saglabāt latviešu kultūru un radīt vietu, kur latvieši var satikties latviskā vidē koncertos, dejās, skolās, semināros, teātros un citos sarīkojumos. Centrā arī notiek sarīkojumi vietējai publikai un dažādām organizācijām.
Our mission at the Latvian Canadian Cultural Centre is to provide an environment that will inspire and unite the Latvian community of all ages through culture, heritage, and the arts so that anyone who wishes can better learn about, and understand, Latvian culture.

* *

laikraksts “Latvija Amerikā”

Toronto iznākošs laikraksts latviešu valodā
Latvian language newspaper published in Toronto

* *

Toronto Diždancis

Tautas deju kopa dibināta 1948 gadā. Vēl dejojam!
Latvian folk dance group established in 1948, still dancing!

* *

Apolonijas Veteres bibliotēka

Apolonijas Veteres bibliotēka ir visu Kanādā dzīvojošo latviešu bibliotēka. Latviešu Centra Toronto Bibliotēkas pamatuzdevums ir lietotājiem piedāvāt grāmatas un cita veida izdevumus par Latviju un latviešiem

* *

Latvian folk dance group - Otavas Rotaļa

Otavas Rotaļa

Latviešu tautas deju kopa Otavā
Latvian folk dance group in Ottawa Ontario. We perform at various events.

* *

Tērvete

Tērvete is a Latvian cultural community in Grenville-sur-la-Rouge, Quebec, Canada.

* *