Vai Jums rūp latviešu valoda, un vēlaties darīt kaut ko lietas labā? LNAK izsludina divas algotas darba iespējas:

Pateicoties Latvijas Sabiedrības Integrācijas Fonda atbalstam, LNAK piedāvā divas apmaksātas nepilna laika darba iespējas:

– vienu, lai sakopotu materiālus, kas var palīdzēt pieaugušajiem apgūt vai uzlabot savu latviešu valodu

– un otru, lai sakopotu materiālus, kas der zīdaiņiem un pirmsskolas bērniem.

Lūdzam pieteikties rakstot uz admin@lnak.org.

Ir dažādas interneta vietnes un lietotnes (apps), ieskaitot www.sietins.lv bērniem, kas veicina latviešu valodas apgūšanu vai uzlabošanu. Bet daudzi par tām nezina, bieži ir grūti tās sameklēt, un tad vēl ir jāizsijā kas der, un kas neder. Tipiski draugs uzzina no drauga, “Mans mazdēls mīl “Tutas lietas” mini-seriālu”, vai “Man telefonā ir latviešu darbības vārdu konjugācijas app”. Nodoms ir sakopot šo informāciju, lai tā ir viegli pieejama visiem Kanādas latviešiem.

Meklējam algotus projektu vadītājus šiem diviem projektiem. Projektu vadītāji būs atbildīgi:

– organizēt aptaujas un/vai Zoom sanāksmes, lai labāk saprastu vajadzības un trūkumus

– izpētīt pieejamos rīkus un palīdzlīdzekļus

– tos sakopot, saorganizēt un publicēt www.lnak.net īpašās sadaļās

– radīt saturu vai meklēt risinājumus, kas papildina jau pieejamos materiālus.

Mērķis ir atbalstīt un atvieglot Kanādas latviešu un viņu partneru centienus apgūt vai uzlabot savu, kā arī savu bērnu un mazbērnu latviešu valodu.

Lūdzam rakstiet uz admin@lnak.org lai saņemtu vairāk informācijas un/vai pieteikties.