Latvijas karogi Toronto debesīs

Visi aicināti piedalīties karogu pacelšanā 18. novembŗa rītā pie Latviešu Centra Toronto un Toronto pilsētas nama

18. novembŗa rīcības komiteja Toronto svinīgi ielūdz visus tautiešus apmeklēt Latvijas karogu pacelšanu.

Šogad Latvijas karogi tiks pacelti divās vietās Toronto. Pie Latviešu Centra pl. 8.30 no rīta un pl. 9.30 pie Toronto pilsētas domes.

Mēs aicinām visus izvērtēt savas iespējas apmeklēt karogu pacelšanu. Tie, kas rīta agrumā vai satiksmes dēļ netiek uz Latviešu Centra Toronto karogu pacelšanu, tiksit laipni gaidīti pie Toronto pilsētas domes.

Centra karogu pacelšanu ievadīs Centra priekšnieks Ivars Mikelšteins, savukārt karoga pacelšanu pie Toronto pilsētas domes LNAK valdes priekšsēdis Fritz Kristbergs. Pilsētas domes karoga pacelšanā klāt būs mūsu viesi, arī Igeta Ozoliņa no grupas Ogas, kuplinot karoga celšanu.

Lūdzu nākam tērpušies tautastērpos, tas padara mūs lepnus un svinības redzamākas. Visi ir mīļi gaidīti, arī, ja nav tautas tērps, ņemiet līdz savus draugus.

18. novembŗa rīcības komiteja plāno pārraidīt visus dienas notikumus Zoom, izmantojot TLPA saiti. Visi mūsu vecākā gājuma cilvēki šo saites lietošanu jau pazīst. Arī karoga pacelšana pie pilsētas domes būs redzama Zoom un Centra Rīgas zāles ekrānos.

Plānojiet savu 18. novembri laikus! Sekojiet 18. novembŗa programmai, kur detalizēti varat iepazīties ar dienas pasākumiem Latviešu Centrā Toronto.

18. novembŗa rīcības komitejas vārdā

Jānis Lielāmers