Domājot par mieru un pieminot kritušos

Latvieši piedalās piemiņas sarīkojumā pie
Kaŗa pieminekļa Otavā 11. novembrī

Saulainā 11. novembŗa rītā ar mātes austo Nīcas lielo lakatu uz pleciem devos pildīt pienākumu no Latviešu Nacionālās Apvienības Kanadā (LNAK) nolikt pateicības vainagu Kanadas galvaspilsētā pie Kaŗa pieminekļa. Tur pulcējās kaŗa veterāni, Kanadas armijas pārstāvji, Kanadas premjērministrs, Lielbritānijas karaļa ģenerālgubernātors, diplomāti un arī organizāciju pārstāvji, kas bija pieteikušies vainagu nolikt. To starpā arī es.
Lai arī liels pulks publikas palika aiz nožogojumiem, valdīja klusums. Ar bijību un cieņu pret kritušo kaŗavīru varonību visi, visi, domājot par nākotni, grib Kanadā un pasaulē piedzīvot mieru. Kaut tā arī būtu. Šo cerību dzirdēja bērnu koŗa tīrajās skaņās, skotu brunčos tērptā dūdu spēlētāja Piper’s Lament kaŗavīra trompetes sērīgajā melodijā.
Ar dziļu pateicību Kanadas kaŗavīriem, kas dien Latvijā, lai aizsargātu NATO territoriju, noliku vainagu LNAK vārdā. Un pati savā vārdā pie Nezināmā kaŗavīra kapa noliku magonīti, ko noņēmu no sava mēteļa apkakles.
Lai miers mirušajiem un dzīvajiem.

Aija Auziņa
LNAK Sabiedrisko
attiecību nozares pārstāve
Otavā