Kas ir Izglītības un kultūras fonds?

Latviešu Nacionālās Apvienības Kanadā (LNAK) Izglītības un Kultūras fonds (IKF), ir bezpeļņas labdarības organizācija, kas reģistrēta Ontario kopš 1982. gada. Fondam ir tiesības izsniegt ziedojumu kvītes nodokļu atmaksai.  Fonda līdzekļus veido galvenokārt ziedojumi un testementārie novēlējumi. Uzkrātie līdzekļi tiek izlietoti, lai atbalstītu latvisko izglītību, kultūras pasākumus un LNAK darbību Kanadā. 

Izglītības un Kultūras fonda valde pārrauga fonda darbību, un tiek ievēlēta fonda gadskārtējā pilnsapulcē.

Ja vēlaties kļūt par fonda biedru, un esat vismaz 18 gadu vecs, lūdzu izpildiet veidlapu, kas ir atrodama pa labi, un iesniedziet to valdei sūtot uz lnak@lnak.org.  Valde tad izskata un apstiprina iestāšanās pieprasījumu.

IKF ir atbalstījis projektus un pieteikumus beidzamos pāris gados $668,865 apmērā. Daži piemēri ir:

 • Dziesmu un deju svētki Kanadā,
 • filmu izrādes,
 • CD Canadian Amber,
 • latviešu skolas Kanadā,
 • latviešu skolotāju semināri
 • stipendijas latviešu studentiem
 • grāmatas:
  Latvian Pioneers, Socialists and Refugees in Manitoba;
  The Latvians of Matheson Ontario;
  Latvian-Canadian Artists and Artisans;
  Latvian-Canadian Art, Music, Letters,
  Pēdejā rudens lapa,
 • 2×2 un 3×3 nometnes

Ziedojumus varat sūtīt uz LNAK IKF
4 Credit Union Dr., Toronto, ON
M4A 2N8, Canada

vai klikšķinot šeit.

Kā LNAK biedrs vēlos atbalstīt LNAK Izglītības un Kultūras Fonda mērķus un darbu, lūdzu mani uzņemt par biedru šai fondā. Izpildiet šo anketu.