LNAK’s 2024 website project gets a green light from the Society Integration Foundation (SIF) of Latvia

The project “Promoting Digital Communication, Mutual Cooperation and Information Dissemination in the Latvian Community in Canada” is receiving financial support from the Society Integration Foundation (SIF) of the Republic of Latvia Thanks to the support of SIF, the Latvian National Federation in Canada (LNAK) renewed its website www.lnak.org last year, providing more useful information along …

LNAK’s 2024 website project gets a green light from the Society Integration Foundation (SIF) of Latvia Read More »

Sabiedrības Integrācijas Fonds (SIF) izsludina konkursu diasporas darbības atbalstam – termiņš 2024.g. 16. janvāris

2023.gada 1.decembrī Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) ir izsludinājis atklātu konkursu Latvijas valsts budžeta finansētajā programmā “Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam” Projekta pieteikumu iesniegšana SIF MAP platformā: https://sif.map.gov.lv/ Pieteikumu iesniegšana ne vēlāk kā līdz 16.01.2024. SIF konkursam tiek izmantota jauna platforma, kas saucas MAP – tur būs viss vienuviet: projektu pieteikumi, līgumi, pārskati, …

Sabiedrības Integrācijas Fonds (SIF) izsludina konkursu diasporas darbības atbalstam – termiņš 2024.g. 16. janvāris Read More »

SIF (Sabiedrības un integrācijas fonda) atbalsts LNAK digitālās komunikācijas veicināšanai

LNAK ir saņēmusi atbalstu no Sabiedrības integrācijas fonda (SIF), lai tālāk attīstītu LNAK mājas lapu.  Piešķīrums ir 14 973 eiro. Projekts ir “Kanādas latviešu kopienas digitālās komunikācijas un savstarpējās sadarbības veicināšana”.   Projekta “vizītkarte”: Projekta mērķis ir tālāk attīstīt un uzlabot Latviešu Nacionālās Apvienības Kanadā (LNAK) digitālo komunikāciju ar diasporu Kanadā, lai veicinātu pilsonisko līdzdalību un …

SIF (Sabiedrības un integrācijas fonda) atbalsts LNAK digitālās komunikācijas veicināšanai Read More »

LNAK mājas lapas attīstība

LNAK valde aktīvi piestrādā pie mūsu mājas lapas attīstības. Pateicamies iepriekšējās valdes KLiK komitejai par iniciatīvu uzlabot LNAK digitālo komunikāciju. Visi piekrita, ka mājas lapu vajag uzlabot. Tomēr sabiedrībā izskanēja dažādi viedokļi, kā to vislabāk īstenot. Esam izvērtējuši KliK padarīto kopā ar sabiedrības komentāriem, un iztirzājuši kādi varētu būt projekta nākamie soļi. Esam uzsākuši darbu pie …

LNAK mājas lapas attīstība Read More »

SIF Konkurss diasporas atbalstam

Izsludināts konkurss “Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam” ietvaros.  Programmā pieejamais atbalsta finansējums ir 179 120 EUR.  “Kā būtisku papildinājumu 2023.gada konkursam var minēt to, ka viena no programmas prioritātēm ir atbalsts remigrāciju veicinošu aktivitāšu un pakalpojumu izstrādei un īstenošanai ar mērķi aicināt pārcelties ģimenes un dažādu nozaru profesionāļus atpakaļ uz Latviju,” skaidro …

SIF Konkurss diasporas atbalstam Read More »