Skolotāju Seminārs 2023. gada 9. septembrī

Ja vēlaties piedalīties, lūdzu pieteikties līdz 2023. gada  1. septembrim rakstot Elitai Pētersonei uz  elitapetersons@sympatico.ca