Skolā ieti man gribas! LNAK Izglītības nozares vadītāja Elizabeta Pētersone sniedz informāciju par Kanādas latviešu skolu jauno mācības gadu

Elitas bilde ar stikla logiem

Ir jau septembris un bērni/jaunieši ziemeļu puslodē uzsāk savas skolas gaitas pēc vasaras brīvlaika. Latvijā pirmā skolas diena viemēr ir 1. septembris. Kanādā skolas atsāk savu darbību pēc septembŗa garās nedēļas nogales. Latviešu skolas Kanādā arī atvērs savas durvis visiem latviešu bērniem, lai tie iemācītos ne tikai latviešu valodu, bet lai arī iegūtu latviešu draugus un uzzinātu vairāk par latviešu kultūru. Mums ir ļoti svarīgi, ka jaunā paaudze tiek ievesta latviešu pasaulē. Zinu, ka vecākiem vieniem pašiem nav tik viegli to veikt, tādēļ, latviešu skolas nāk palīgā. Kanādā ir piecas pamatskolas un viena ğimnāzija. Aicinu vecākus vai vecvecākus stāties sakaros ar tuvāko latviešu skolu, lai jūsu bērni/mazbērni varētu ieaugt latviešu pasaulē un uzturēt savas latviskās saites.

Ja dzīvojat attālāk no latviešu skolām un vēlaties paši mācīt savus bērnus, mācību materiālus varat iegūt no Latviešu Valodas ağentūras (https://valoda.lv/) un no PBLA Igzlītības padomes izstrādātās informācijas, kur var atrast mācību līdzekļus (https://sietins.lv). Varat arī griezties pie manis, LNAK Izglītības nozares vadītājas Elizabetas Pētersones (elitapetersons@sympatico.ca).

 

Šeit ir tuvāka informācija par latviešu skolām Kanādā:

 

EDMONTONAS LATVIEŠU SKOLA

 • Edmontonas latviešu skola turpinās savu darbību katru otro sestdienu, no pl.11:00 līdz 13:00 mūsu ierastajā tikšanās vietā, Edmontonā, Laurier Heights Community Hall, lai gan noteikti būs arī kadā nodarbība ārpus telpām, kādā kopīgā izbraukumā.
 • Skolas pirmā tikšanās paredzēta 17. septembrī, ko vēlamies jauki atzīmēt ar pulcēšanos Fort Edmonton parkā.
 • Vēlams, lai bērns spētu patstāvīgi darboties bez vecāku palīdzības, bet vienmēr priecājamies par bērniem un ğimenēm, kas vēlas pievienoties mūsu pulciņam.
 • Skolā tiek laipni aicināti bērni no latviešu izcelsmes ğimenēm, neatkarīgi no latviešu valodas spējām.
 • Tuvāku informāciju var uzzināt, sazinoties ar skolas koordinātori Zani Vendelīnu (zanegara@gmail.com) vai zvanot 780-293-6991

  Edmontonas latviesu skola

 

LATVIEŠU SKOLA HAMILTONĀ

 • Skolas gads sāksies sestdien 17. septembrī, ar skolas saimes tikšanos un nodarbībām māc. D. Kaņepa ģimenes dārzā.
 • Tuvāka informācija pie skolas pārzines Baibas Bredovskas emba.br@cogeco.ca, vai 905-522-7190
 • Divus gadus Latviešu skolai Hamiltonā rudeņos ir notikušas mācības Sv. Andreja draudzes īpašumā “Sidrabene”, kur uzsākām jaunu programmu – LSH Brīvdabas skolu. Ziemas un agrie pavasaŗa mēneši tika pavadīti neklātienes nodarbībās un mācībās. Šoruden atgriežamies skolas telpās, Kristus draudzes baznīcā Hamiltonā, kur pulcēsimies sestdienas rītos. Līdztekus mācībām telpās, piedalīsimies arī izglītojošos izbraukumos un dabas nodarbībās.
 • Ņemot vērā, ka Hamiltonas apkārtnē ir vairākas ģimenes ar jauniem bērniņiem, kas meklē saiknes ar latvisko, skolā šogad būs aktīva darbošanās tieši ar jaunākiem skolēniem un viņu vecākiem. Šoruden uzsākam jaunu programmu – MAZUĻU KLASI, kurā aicināti piedalīties bērniņi, mazulīši, līdz 2 gadu vecumam, kopā ar savu mammu vai tēti. Darbosies arī DĀRZIŅŠ un pirmās pamatskolas klases.
 • Skolā tiek aicināti bērni no latviešu izcelsmes ģimenēm, neatkarīgi no valodas spējām.

  Hamiltonas latviesu skola kekatas

 

MONTREĀLAS LATVIEŠU SKOLA

 • Kontaktpersona: Ildze Elizabete Slanke, (514) 449-6712. ildze_slanke@yahoo.com
 • Šo ruden skola sāksies 18. septembrī ar izbraukuma nodarbībām, Mont Tremblant (pie Anitas Lasis), sākums ap pl. 10:00 no rīta. Droši vien nodarbības ilgs vairāk nekā parastās 2 stundas.
 • Tiekamies vienreiz mēnesī. Pēdējā tikšanās šajā mācību gadā būs maijā.
 • Uzņemam bērnus no zīdaiņu vecuma.
 • Nav jāprot runāt latviski.

 Montrealas skola parachute

 

OTAVAS LATVIEŠU SKOLA

 • Vieta: Miera draudzes namā, 83 Main St., Otavā, Ontario
 • Kontaktpersona: Ingrīda Mazutis (613) 225-4949; ēpasts: ingridamazutis@yahoo.ca
 • Skola sāksies 11. septembrī. Oficiālās mācību stundas ir no pl. 15:30 līdz 17:00. Koklētāji nāks pl. 15:00. Tautas dejas pēc skolas sāksies pl. 17:00 un ir domātas vecākajiem skolas bērniem. Tiksimies katru svētdienu.
 • Ir pieteikušies 23 bērni un 6 skolotāji. Vecākie skolēni ir 12 g.v.
 • 2./3. klase ir kopā, 4.-6. klase ir kopā, un ir 7. klase.
 • Šogad skolā būs arī programma vairākiem pirmskolniekiem (2-4 g.v.) ar vecāku līdzdalību. 
 •  Tie, kuri neprot latviešu valodu, ir atsevišķā MML (Mēs mācamies par Latviju) klase.  Pārējās klasēs mācības notiek latviski.

  Otavas skolas izlaidums 2022

TORONTO LATVIEŠU BIEDRĪBAS SESTDIENAS SKOLA

 • Toronto Latviešu biedrības Sestdienas skola 2022./2023. māc. gadu uzsāks 2022. gada 10. septembrī pl. 10:00 no rīta Kanādas latviešu centrā Toronto.
 • Nodarbības notiek katru sestdienu no pl. 8:50 līdz 13:30.
 • Skolas mācību gada nobeigums ir maija pēdējā sestdienā.
 • Skolā tiek apgūta latviešu valoda, koklēšana, dziedāšana, dejošana, ticības mācība, ģeogrāfija, vēsture.
 • 6. klases skolēni sagatavo teātŗa izrādi katru gadu janvārī Draudzīgā Aicinājuma zīmē.
 • Skolā pieņem bērnus no 3 līdz 14 g.v.
 • Skolēni ir ne tikai no Toronto, bet arī no apkārtējām pilsētām. Tiem, kuŗiem nav iespējams piedalīties mācībās klātienē, piedāvājam attālinātas latviešu valodas stundas. Tas dod iespēju mācīties bērniem no visas Kanādas.
 • Informāciju par skolu ir skolas mājas lapā  https://www.torontolatviesuskola.com/ un arī skolas “Facebook” lapā.
 • Vairāk par skolu var uzzināt, rakstot skolas pārzinei Ilzei Maksiņai (ilzemaksina@gmail.com) vai tlbsskola@gmail.com.
 • Skolā tiek uzņemti bērni neatkarīgi no latviešu valodas spējām.

TLB latviesu skola 2022 gada beigas

TORONTO LATVIEŠU TAUTAS AUGSTSKOLAS ĞIMNAZIJA

 • Kopš Covid pandēmijas uzliesmojuma 2021. gada beigās, kas liedza mācībām notikt klātienē, skola ir pārgājusi uz mācībām neklātienē.
 • Mācības notiek piektdienas vakaros.
 • Skolēnu saime pārstāv visas četras vidusskolas klases.
 • Mācību viela uzsver latviešu valodu, vēsturi un aktualitātes, kas skar Latviju (piem., kaŗu Ukrainā).
 • Mācības notiek gan latviešu, gan angļu valodā, skolotājiem līdzsvaru piemērojot skolēnu prasmēm.
 • Mācību gads atsāksies septembŗa otrajā pusē.
 • Direktors: Edgars Kiršs (kirss@sympatico.ca).

gimnazija slido