Pasaules Brīvo Latviešu Apvienības apbalvojumi 2022. gadā Kanadā

Pasaules Brīvo Latviešu Apvienības apbalvojumi 2022. gadā Kanadā

Pasaules Brīvo Latviešu (PBLA) balva tika nodibināta 1963. gadā. Tās mērķis ir apliecināt cieņu un izteikt Rietumos dzīvojošo latviešu pateicību izciliem zinātnes, nacionālpolitiskiem, sabiedriskiem un mākslas darbiniekiem, kā arī jaunatnes audzinātājiem un izciliem fiziskās kultūras pārstāvjiem, kas ar saviem darbiem un sasniegumiem ir palīdzējuši cittautiešiem izprast latviešu tautas brīvības centienus, ir cēluši godā un popularizējuši latviešu vārdu, kā arī snieguši paliekamas mākslas vērtības. Balva tiek piešķirta gan fiziskām personām, gan juridiskām organizācijām vai institūcijām.

20LNAK22. gadā PBLA lielā balva tika piešķirta Latvijas Valsts prezidentei (1999-2007) Vairai Vīķei-Freibergai un viņas dzīvesbiedram Imantam Freibergam par  ilggadēju ieguldījumu nacionālpolitiskajā un sabiedriskajā darbā trimdā un Latvijā, stiprinot valsts neatkarību un drošību, veicinot Latvijas atpazīstamību pasaulē un akadēmiskajā vidē.  Viņu lielais devums ir sīkāk aprakstīts PBLA mājas lapā.

PBLA Atzinības raksti 2022. gadā piešķirti:

No PBLA Kultūras Fonda un Pedagoģijas( PBLA KF&P) mūzikas nozares Guntai Dreifeldei par izcili veikto libreta tulkojumu Jāņa Kalniņa operai “Hamlets”, ar virstitru technoloģiju šo meistardarbu darot pieejamu plašai sabiedriskai publikai.

Tijai Freimutai no PBLA KF&P tautas un mākslas deju nozares par ilggadēju darbu veicinot jauniešu un jaunu choreogrāfu dalību tautas dejās Kanadā.

PBLA KF&P preses nozare savu atzinības rakstu piešķīra Tomam Gaiķim par trāpīgu politiskās un sabiedriskās dzīves attēlošanu savdabīgos zīmējumos laikrakstā “Latvija Amerikā”.

LNAKLNAKLNAK