Paldies visiem, kas piestājās pie LNAK galdiņa Sidrabenes Jāņos.

2022 06 24 ar Miklaseviciem

LNAK valdes un padomes locekļi nolēma pievienoties aicinājumam piedalīties ar informatīvo stendu/galdiņu Sidrabenes Jāņos.

Mērķis bija uzrunāt esošos organizācijas biedrus, uzklausīt viņu domas un dalīties ar redzējumu tuvāk stāvošiem izaicinājumiem un LNAK darbiem. Aicinājām jaunus biedrus iestāties LNAK.

Sidrabenes Jāņu dienas apmeklētāji bija sanākuši kuplā pulkā.

Lai rosinātu apmeklētāju interesi apmeklēt LNAK stendu, galdiņa organizatori izsludināja loteriju apmeklētājiem.

Diena pagāja ātri, apmeklētāji ap stendu bija visu laiku. Sarunas skāra visvairāk Ukrainas kara tēmu un viens temats ik pa laikam tika apspriests: tuvojošās Latvijas Saeimas vēlēšanas rudenī. Katram no mums jau pavisam drīz šeit Kanādā būs pienākums doties balsot savā vēlēšanu iecirknī, vai balsot pa pastu. Vai esam tam gatavi? Ko mums vajadzētu darīt, lai vēlēšanas noritētu veiksmīgi. Arīdzan daudz mazāk svarīgi temati, vai vienkārši liels prieks satikt draugus un paziņas, daudzus pirmo reizi pēc pandēmijas.

Prieks bija redzēt ik katru un ļoti liels bija prieks par jaunajiem biedriem, kas aizpildīja anketu un iemaksāja biedru naudu turpat uz vietas.

LNAK izsaka lielu pateicību Sidrabenes Jāņu dienas organizatoriem par skaisto programmu un lielisko sadarbību.

Ļoti īpašs paldies mūsu sabiedrotajiem, kas deva mūsu rīcībā veicināšanas balvas,  ko izlozēt stenda apmeklētājiem: avīzei Latvija Amerikā, Latviešu Centram Toronto, Letts Shop veikalam, Latvijas vēstniecībai Kanādā, kredītsabiedrībai Northern Birch un atsevišķiem LNAK valdes locekļiem, kas cepa pīrāgus un pievienoja alus paku dāvanu klāstam.

Noslēdzot, Sidrabenē pavadījām skaistu dienu un tādas mums vajadzētu atkārtot. Liels prieks par spējām strādāt kopā, paldies LNAK padomes priekšniecei Ilzei Kuplēna-Ewart, LNAK priekšsēdim Fritz Traugott Kristbergs un LNAK vice-priekšsēdei Ingrīdai Zemītei.

Jānis Lielāmers, LNAK valdes loceklis, biedrzinis

2022 06 24 tris valdes locekli

LNAK valdes priekšsēdis Fritz Traugott-Kristbergs, biedrzinis Jānis Lielāmers un vice-priekšsēde Ingrīda Zemīte.

2022 06 24 ar Andri Lagzdinu

2022 06 24 ar Jani Klavinu

 

2022 06 24 Liga Miklasevica vinne

2022 06 24 Valdmanis vinne