Organizācijas aicinātas pieteikties uz Diasporas konsultatīvās padomes vietām – termiņš 24. maijs

Ārlietu ministrija izsludina pieteikšanos uz divām nepastāvīgo pārstāvju vietām Diasporas konsultatīvajā padomē.

Pamatkritērijs kandidatūras izvirzīšanai – biedrībai, nodibinājumam vai diasporas organizācijai vismaz divus gadus jādarbojas jomā, kas ir saistīta ar kādu no Diasporas likuma mērķiem.

Lai pieteiktos, lūdzam aizpildīt pieteikuma formu, kas atrodama zemāk, norādot biedrības, nodibinājuma vai diasporas organizācijas nosaukumu, motivāciju dalībai Diasporas konsultatīvajā padomē un līdzšinējo pieredzi darbā ar diasporu. Pieteikumam nepieciešams pievienot arī organizācijas reģistrācijas apliecības kopiju.

Lūdzam iesniegt pieteikumu līdz 2024. gada 24. maijam (ieskaitot), nosūtot nepieciešamos dokumentus uz diaspora@mfa.gov.lv

Ar pieteikumiem tiks iepazīstināti visi Diasporas konsultatīvās padomes locekļi. Padomes nepastāvīgo pārstāvju vēlēšanas notiks 2024. gada 7. jūnija Diasporas konsultatīvās padomes sēdē.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2019. gada 14. maija noteikumu Nr. 194 “Diasporas konsultatīvās padomes nolikums” 6.19. apakšpunktu, biedrības “Eiropas Jaunieši” pārstāvja J. Skrebeļa un biedrības “Ekonomiskā sadarbība un investīcijas Latvijai” pārstāves V. Hibšmanes pilnvaru termiņš Diasporas konsultatīvajā padomē ir noteikts līdz 2024. gada 11. jūlijam. Jaunievēlēto nepastāvīgo padomes pārstāvju pilnvaras sāksies 2024. gada 12. jūlijā. Pilnvaras būs spēkā esošas līdz 2025. gada 11. jūlijam.

Informācijai

Diasporas konsultatīvā padome ir padomdevēja institūcija, kuras mērķis ir veicināt saskaņotu diasporas politikas izstrādi un ikgadējo prioritāšu noteikšanu, kā arī diasporas politikas īstenošanu un novērtēšanu. Padomes darbības pamatprincipi ir noteikti Diasporas likumā, kas stājās spēkā 2019. gada 1. janvārī.

Diasporas konsultatīvā padome tika izveidot 2019. gada 14. maijā, un tajā darbojas 26 organizācijas – valsts pārvaldes iestāžu, pašvaldību, diasporas organizāciju, biedrību un nodibinājumu deleģēti pārstāvji. Ārlietu ministrija ir atbildīgā institūcija Diasporas konsultatīvās padomes darba organizēšanā.