LNAK valdes ziņojums par pēdējā gada darbību

LNAK valdes darbības pārskats
(no 2022. g. 2. aprīļa līdz 2023. g. 10. martam)

Valde ir noturējusi deviņas sēdes—vienu klātienē, pārējās Zoom.

Valdes sastāvs:

 • Fritz Kristbergs, Priekšsēdis – PBLA, Dziesmu svētki, Latvijas Ārlietu ministrijas Diasporas konsultatīvā padome, Baltic Federation, CEEC
 • Ilze Kuplēna-Ewart – LNAK Padomes Prezidijas priekšsēde
 • Ingrīda Zemīte – Vice-priekšsēde, komunikācija, finances
 • Agra Asmuss-Vāgnere – Kultūra
 • Dace Veinberga – Sekretāre, sadarbība ar ukraiņiem, komunikācija, Sabiedrisko attiecību nozare
 • Alberts Upeslācis – Sabiedrisko attiecību nozare, 18. novembra akts, komunikācija, Baltic Federation, CEEC
 • Jānis Lielāmers – Biedrzinis, Sabiedrisko attiecību nozare
 • Normunds Goba – Kasieris
 • Elita Pētersone – Izglītība
 • Gunta Reynolds – Administrācija
 • (Alīde Forstmane – Politika, Baltic Federation in Canada, CEEC; atteicās no valdes 2022. g. beigās)

Rezolūciju izpilde

 • LNAK apsveica Jāni Mežaku, ieejot 100 gadu mijā 2022. gada jūnijā. Paldies Intai Purvai un Imantam Purvam, kuri aizveda apsveikumu uz Rīgu un personīgi tikās ar Jāni Mežaku.
 • LNAK veicināja piedalīšanos “Culture Days”, pievienojot vienu sarīkojumu klātienē Daiļamatnieku Savienības izkārtojumā, un četrus virtuālus piedāvājumus, ieskaitot vispopulārāko, Daugaviņas deju priekšnesumu.
 • LNAK valde sadarbībā ar padomes darba grupu izvērtēja KLiK darbību un organizāciju vajadzības, un definēja vairākas pieejas mājas lapas attīstībai; 2022. g. novembrī LNAK padome ārkārtas sesijā pieņēma rezolūciju, atbalstot ierosināto pieeju – izveidot jaunu, mūsdienīgu LNAK mājas lapu, ieskaitot sadaļu organizācijām un kopēju sarīkojumu kalendāru.
 • Jansones-Skreituļa fonda ieguldījuma izkārtojums kā “laddered GIC”, atstājot $50,000 augstu procentu kontā.
 • LNAK Izglītības nozare nosūtīja e-pastu visām latviešu skolām Kanādā mudinot skolas veidot programmu, lai skolu absolventi spētu atbilstoši savam līmenim angliski (un latviski, ja viņi prot) īsi izstāstīt no kurienes viņi nāk, kas ir Latvija un kādas ir kopsakarības ar 20 g.s. vēsturi.

PBLA

 • Fritz Kristbergs piedalījās 2022. g. jūnija sēdē neklātienē un 2022. g. decembra un 2023. g. februāra sēdēs klātienē.
 • PBLA sēdes notiek Rīgā vairāku dienu garumā; līdztekus PBLA sēdēm, notiek tikšanās ar Latvijas valdības pārstāvjiem un diasporas konsultatīvo padomi.
 • Gada gaitā FK piedalās neklātienes PBLA un Diasporas Konsultatīvās Padomes sēdēs.
 • LNAK atbalsta PBLA publicēto viedokli par Valsts aizsardzības dienestu.

Izglītības nozare

 • darbojas PBLA izglītības padomē
 • LNAK Izglītības nozare nosūtīja e-pastu visām latviešu skolām Kanādā mudinot skolas veidot programmu, lai skolu absolventi spētu atbilstoši savam līmenim angliski (un latviski, ja viņi prot) īsi izstāstīt no kurienes viņi nāk, kas ir Latvija un kādas ir kopsakarības ar 20 g.s. vēsturi.
 • 2022./2023. g. mācību gads visās pamatskolās sākās klātienē, bet ģimnāzija attālināti, lai piesaistītu arī jauniešus, kuriem grūti atbraukt uz pilsētu piektdienas vakaros.
 • Visās pamatskolās ir liels pieaugums bērnu dārza un pirmskolas klasēs.
 • Kanādā darbojas 6 skolas (Edmontonā, Hamiltonā, Montrealā, Otavā, Toronto un TLTA ģimnāzija) ar 130 skolniekiem, 29 skolotājiem, 17 palīgskolotājiem un 3 darbiniekiem.
 • 2022. g. Nopelnu rakstus par sekmēm mācībās un par labu latviešu valodas prasmi, centību, kārtību un rosību latviešu sabiedrībā saņēma sekojošie absolventi:
  • Hamiltonas skolas absolventes: Katrīna Eglīte un Zīle Eglītis,
  • TLBSS skolas absolventi: Veronika Boičuka, Krišjānis Boičuks, Emilie Amanda Kness un Kristopher Ethan Kness.
 • Pateicamies visiem skolotājiem un vecākiem, kuri atbalsta skolas ar nesavtīgu, brīvprātīgu darbu. It īpaši jāpateicas tiem vecākiem, kuri runā latviski ar saviem bērniem un ved savus bērnus uz latviešu skolu.

Sabiedrisko attiecību/Public Affairs nozare

 • Agrāk sauktā Polītiskā nozare atsāka savu darbību 2023. g. janvārī jaunā sastāvā. Nozarē darbojas valdes locekļi Alberts Upeslācis, Jānis Lielāmers un Dace Veinberga. Paredzēts pieaicināt vēl citus.
 • Mainīts nosaukums—latviski Sabiedrisko attiecību un angliski Public Affairs nozare. Ir uzsākta pārstāvju meklēšana visā Kanādā. Nozares uzsvars nākāmā gadā būs uz palīdzību Ukrainai.
 • Uzsākta kampaņa, aicinot ikvienu līdzdarboties—demonstrēt, ziedot un uzrunāt savu parlamenta locekli. Kanādas valdība ir daudz ieguldījusi Latvijas drošībā un Ukrainas atbalstā. Nozare aicina ikkatru izteikt savu pateicību un aicināt uz vēl plašāku darbību.
 • Pirms 24. februāra kara gada dienas demonstrācijām, ievietota informācija par Toronto demonstrāciju “Latvija Amerikā” sarīkojumu kalendārā un sagatavoti divi raksti ar bildēm par demonstrāciju un par nozares darba plānu sakarā ar Krievijas agresiju Ukrainā. Izplatījām aicinājumu arī citiem centriem piedalīties demonstrācijās savās pilsētās. Piedalījāmies Toronto demonstrācijā kopā ar apmēram 100 citiem latviešiem, kas nesa duci karogus. LNAK pārstāvji un latvieši piedalījušies demonstrācijās arī citās Kanādas pilsētās.
 • Tāpat kā agrākos gados, vairāki politiķi un cittautiešu organizāciju pārstāvji bija aicināti uz 18. novembra pieņemšanu. Ir iesākta kartotēkas veidošana, lai sekmētu un uzturētu kontaktu ar viņiem. Darbs ir iesākts un tas turpināsies.
 • Izplatīta informāciju par Latvijas 14. Saeimas vēlēšanām caur mājas lapu, e-pasta “LNAK Jaunākās Ziņas” apkārtrakstu un Facebook lapu.
 • 2022. gadā valde mudināja uz līdzdalību Baltiešu federācijas 14. jūnija demonstrācijā un daudzām Ukraiņu kongresa rīkotām demonstrācijām.

Kultūras nozare

 • Koordinēta Latviešu Daiļamatnieku Savienības Kanādā līdzdalība Kanādas 2022. gada “Culture Days” ietvaros. Latviešu kopienas līdzdalība tika reģistrēta ar LNAK Kultūras nozares vārdu. Tika reģistrēti daiļamatnieku sarīkojums dzīvajā vidē un četri digitālās pieejas materiāli.
 • Koordinēta Kanādas dalībnieku piedalīšanās Tautas saieta namā 3.jūlijā.
 • Koordinēta PBLA/Kultūras Ministrijas projekta darbība.
 • Sadarbība un konsultācijas ar Kultūras padomes priekšsēdi Juri Ķeniņu, PBLA biroja vadītāju Jāni Andersonu.
 • Piedalīšanās Ontārio Kultūras dienu organizēšanas vebinārā 1.martā.
 • Tekošās sabiedriskā lietas: piedalīšanās. 24. februāra atbalstā Ukrainas tautai, palīdzīga roka SIF projekta redaktūrā, piedalīšanās 18. novembra akta un Kevin Rex pieņemšanas organizatoriskajā darbā.

Komunikācija

 • Izsūtījām 6 LNAK “Jaunākās Ziņas” e-pasta apkārtrakstus ar plašu saturu par LNAK darbību, latviešu dzīvi Kanādā, sarīkojumiem, ziņām par Latviju, video un informāciju, kā atbalstīt Ukrainu.
  • 500 abonenti; vidēji > 50% atvērti; lasītāji ir no visām paaudzēm un no visas Kanādas.
  • strādājam pie abonentu datubāzes sakārtošanu
 • Izsludinājām konkursu māksliniekiem, lai izveidotu elektronisku Ziemsvētku apsveikumu; izvēlējāmies Maggie Peludes metu; kartiņa bija izsūtīta elektroniski, kā arī ievietota Latvija Amerikā avīzē
 • Izsūtījām īpašus e-pastus, mudinot uz 14. jūn. atzīmēšanu Toronto, 17. sept. demonstrāciju Toronto, un 24. febr. demonstrācijām pa visu Kanādu, atzīmējot gadu kopš Krievija uzbruka Ukrainai.
 • Uzturam Facebook lapu “Latvian National Federation in Canada” (Community Organization). https://www.facebook.com/latviansincanada
 • Jaunākās ziņas tiek ievietotas LNAK mājas lapā www.lnak.org
 • Rūpējamies par tulkošanu, lai komunikācija notiktu latviski un angliski.
 • Regulāri ievietojam rakstus “Latvija Amerikā” avīzē.
 • Izvērtējām “KLiK” padarīto darbu un virzam jauno LNAK mājas lapas projektu uz priekšu.
  • Attīstam jaunu lapu WordPress platformā angliski un latviski ar kalendāru, organizāciju sadaļām un īpašām sadaļām (piem. par politiku, kultūru, izglītību, biznesu, un iespējām Latvijā).
  • lnak.org, latviansincanada.org un latviesikanada.org visi vedīs uz LNAK mājas lapu.
 • Esam apņēmušies 2023. gadā izveidot jaunu LNAK logo un grafisko prezentāciju.
 • Pieteicām Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) projektu, pieprasot finansiālu atbalstu jaunas LNAK mājas lapas izveidošanai un jauna grafiskā dizaina radīšanai.

Biedrzinis un lokālie pārstāvji

 • Strādājam pie biedru piesaisti un sakaru dibināšanu ar latviešu centriem visā Kanādā.
 • Kā jauni LNAK lokālie pārstāvji apstiprināti Arnis Miķelsons (Gvelfā), Liene Sestule (Okanagan Valley), HALO komiteja (Hamiltonā). Tuvākā nākotnē gaidāmi vēl daži.
 • Izveidoti jauni darbības noteikumi LNAK lokālo pārstāvju darbībai, kurus nodosim apstiprināšanai pilnsapulcei 25. martā.

Kanādas latviešu arhīvs un muzejs (KLAM)

 • Uzturam KLAM arhīvu īrētā telpā Kanādas latviešu centrā Toronto.
 • KLAM arhīvs darbojas Andra Ķestera vadībā.

Administrācija

 • Uzturam biroju ar datoru iekārtu Kanādas latviešu centrā Toronto.
 • Algojam biroja administratori 15 stundas nedēļā.
 • LNAK birojs izpilda LNAK, IKF un LRDF uzdevumus.

Finanses

 • Jansones-Skreituļa fonda līdzekļi tiek ieguldīti “laddered GICs”.
 • LNAK biedri var pieprasīt 2022. g. finansiālo pārskatu un 2023. g. budžetu no LNAK biroja lnak@lnak.org.
 • Iesniedzām divus Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) pieteikumus, vienu lai saņemtu finansiālu atbalstu, lai attīstītu mājas lapu/logo un vienu lai finansētu Kanādas mēroga semināru sēriju; gaidām paziņojumu kaut kad š.g. martā.

Apakškomitejas

Valde ir izveidojusi apakškomitejas dažādām vajadzībām, to skaitā Jansones-Skreituļa fonda noteikumu izstrādāšanai, Labdarības statusa apsvēršanai, Kevin Rex vakara sarīkošanai, LNAK zīmola un grafiskā dizaina konkursa izstrādāšanai, SIF pieteikumu rakstīšanai.

Reprezentācija

(Ja atsevišķi vārdi nav minēti, vairāki valdes locekļi ir piedalījušies.)

 

2022. gadā
30. aprīlī Fritz Kristbergs (FK) Daugavas Vanagu Kanādas biedru sapulce.
7. maijā Tieslietu ministra Jāņa Bordāna ciemošanās Kanādas latviešu centrā Toronto; FK tikās ar Latvijas t/l Tieslietu ministru Jāni Bordānu Centrā un Saulainē.
8. maijā Tieslietu ministra Jāņa Bordāna ciemošanās Hamiltonā
9. un 11. jūnijā FK piedalījās PBLA sēdēs neklātienē.
14. jūnijā Baltiešu federācijas pasākumā Nathan Philips Square, Toronto.
25. jūnijā LNAK galdiņš Sidrabenes Jāņos.
23. jūlijā FK Saulaines 70 gadu jubilejā.
13. augustā FK Kanādas gaidu jendas pēdējais ugunskurs Sidrabenē
17. septembrī Bloor West Village Toronto ukraiņu “March of Solidarity”
13.–16. oktobrī ALA kongresā Agra Asmuss-Vāgnere un Ingrīda Zemīte (IZ) pārstāvēja LNAK
15. oktobrī Daiļamatnieku atvērtās durvis “Culture Days” ietvaros.
5. novembrī Padomes priekšsēde Ilze Kuplēna-Ewart nolika vaiņagu ukraiņu karā kritušo piemiņas dienā
18. novembrī Latvijas karoga pacelšana pie Toronto pilsētas valdes nama
18. novembrī Latvijas karoga pacelšana pie Ontario valdības nama vēstnieka K. Ozoliņa izkārtojumā
19. novembrī LNAK rīkoja 18. novembra svinīgo aktu Kanādas latviešu centrā Toronto
19. novembrī LNAK rīkoja 18. novembra pieņemšanu ar lūgtiem valdības un cittautiešu pārstāvjiem
20. novembrī IZ LNAK nopelnu un atzinības rakstu pasniegšana Hamiltonas 18. novembra aktā
24. novembrī Latvijas Republikas vēstnieka Kaspara Ozoliņa rīkotā pieņemšana Otavā
6.–9. decembrī FK PBLA vadītāju vizīte Rīgā
2023.g.
11. janvārī FK atvadu vārdi Arvīda Purva bērēs
20.–26. februārī FK PBLA vadītāju vizīte Rīgā
24. februārī Demonstrācijas vairākās Kanādas pilsētās atbalstot Ukrainu
Paredzēts  
10. martā FK ŠMIJ LNAK “Tautas iemīļotākais mākslinieks” balvas pasniegšana
25. martā LNAK gadskārtējā biedru pilnsapulce
31. martā Kevin Rex godināšana Kanādas latviešu centrā Toronto

 

 

Apbalvojumi

 • Goda ordeni saņem Kevin Rex, bijušais Kanādas vēstnieks Baltijas valstīs no 2018. līdz 2022. gadam.
 • Atzinības rakstus 2022. gadā saņēma Edmontonas latviešu biedrība “Imanta”, Vijolīte Alksnis, Pēteris Brauns, Andris Ķesteris, Uģis Lāma, Nora Pulciņa un Liene Sestule.