LNAK sveic visus tautiešus Latvijas Patriotu nedēļā

Ik gadu mēs šajās svinīgajās dienās atjaunojam kopīgu solījumu celt Latvijas un latvju tautas godu un labkklājību, lai izpildītu to cerību, par kuru tik daudz ir cīnījušies, pat ziedojuši savu dzīvību.

Diasporā esam izveidojuši daudzpusīgu un raibu latviešu tautu — garā bagātu un spējīgu. Dažādība ir gan izaicinājums, bet kļuvusi arī mūsu spēks un vitalitāte. Pāri paaudzēm, valodām un attālumiem esam viena tauta, kurā ir vietas daudziem un dažādiem latviešiem!

Lai 2023. gada valstssvētki būtu vēl kopīgs solis uz valsti un tautu, kurā gods, taisnīgums un labklājība pienākas ikkatram latvietiem.