LNAK Izglītības nozares ziņojums

LNAK IZGLĪTĪBAS NOZARE – 2022./23. m.g.

Elizabete (Elita) Pētersone

Izglītības nozares vadītāja

Latviešu Nacionālās Apvienības Kanadā (LNAK) Izglītības nozare rūpējas par latvisko izglītību Kanadā dzīvojošiem latviešiem, atbalstot latviešu skolas Kanadā. Kāda nozīme ir skolām latviešu sabiedrībai Kanadā? Tās vieno paaudzes, lai nodotu tālāk nākošai paaudzei latviskās tradīcijas un latviešu valodu, kā arī ieaudzina mīlestību un piederības sajūtu Latvijai.

Ar prieku varu ziņot, ka 2022./2023. mācību gads visās pamatskolās sākās klātienē, atskaitot ğimnaziju. TLTA ğimnazija nolēma mācības turpināt attālināti, lai piesaistītu jauniešus ārpus Toronto kuriem grūti atbraukt uz pilsētu piektdienas vakaros. Tagad pat pievienojušies jaunieši no ASV. Pielikumā ir apraksts par ğimnaziju.

Varam tikai priecāties, ka visās pamaskolās ir liels pieaugums bērnu dārza un pirmskolas klasēs. Tur ir mūsu nākotne.

2022./2023. mācību gada tabula, kurā ir uzskaitītas skolas, skolēni, skolotāji, palīgskolotāji un citi darbinieki:

Skolas

Skolnieki

Skolotāji

Palīgskolotāji

Citi darbinieki

Edmontonas latviešu skola

Vadītājas – Zane Vendelina un Inga Goba

13

1

1

Latviešu skola Hamiltonā

Pārzine-Baiba Bredovska

14

6

2

Montrealas latviešu skoliņa

Vadītāja Ildze Slanke

10

3

3

Otavas skola

Vadītāja – Ingrida Mazute

34

5

1

2

TLBS skola

Pārzine – Ilze Maksiņa

49

12

9

1

TLTA Ģimnazija

Direktors – Edgars Kiršs

10

(7 + 3 no ASV)

2

1

Kopā

130

29

17

3

Kā ik gadus 18. novembŗa aktā, Izglītibas nozare pasniedz Nopelnu rakstus skolu absolventiem. 2022. gadā Nopelnu rakstus par sekmēm mācībās un par labu latviešu valodas prasmi, centību, kārtību un rosību latviešu sabiedrībā saņēma sekojošie absolventi:

  • Hamiltonas skolas absolventes: Katrīna Eglīte un Zīle Eglītis,

  • TLBSS skolas absolventes/i: Veronika Boičuka, Krišjānis Boičuks, Emilie Amanda Kness, un Kristopher Ethan Kness.

Pateicos visiem skolotājiem, vecākiem kuri atbalsta skolas ar nesavtīgu, brīvprātīgu darbu. It īpaši jāpateicas tiem vecākiem kuri runā latviski ar saviem bērniem un ved savus bērnus uz latviešu skolu.

Jāpateicas LNAK IKF, Latvijas institūcijām un indivīdiem kuri financiāli atbalstījuši latviešu skolas Kanadā.

LNAK Izglītības un Kultūras Fonds (IKF) katru gadu atbalsta visas Kanadas latviešu skolas ar $25 par katru skolēnu, kā arī pārsūta skolām domātos ziedojumus no Draudzīgā aicinājuma akcijas.

Latvijas Izglītības un Zinātņu Ministrija caur Latvijas valodas ağentūru un PBLA 2022. gadā ir financiāli atbalstījuši sekojošās skolas Kanadā, kuras bija pieteikušās šim atbalstam:

  • Edmontonas skola 1,225 €

  • Latviešu skola Hamiltonā 1,035 €

  • Montrealas skola 450 €

  • TLBS skola 3,185 €

Es turpinu darboties (PBLA) Izglītības padomē (IP). IP ir veiksmīgi izveidojusi palīgrīku diasporas latviešu skolu skolotājiem, pārziņiem un vecākiem, lai atvieglotu piekļuvi pārbaudītiem mācību materiāliem kas atrodas uzticamās interneta vietnēs (sietins.lv). IP arī pārstāv diasporas skolu intereses Diasporas konsultatīvā padomē, Latvijas valodas ağentūrā un Valsts izglītības satura centrā.

Pateicos visiem, kas atbasta latviešu skolas Kanadā. Tikai ar visu sabiedrības atbalstu, skolas varēs turpināt savu svetīgo darbu audzinot nākošo latviešu paaudzi Kanadā.

Toronto latviešu ģimnazija

Kad iesākās Covid-19 pandēmija, Toronto latviešu ģimnazija pēc pus gada pārtraukuma pārgāja uz tālmācību. Pirmkārt, lai nodrošinātu veselību ğimnazistiem un skolotājiem un arī lai dotu izdevību jauniešiem, kuŗi dzīvo attālāk no Toronto, turpināt savu latvisko izglītību pēc latviešu pamatskolas absolvēšanas.

2021./2022. un 2022./2023. mācību gados starp 16 un 20 jauniešu, ieskaitot dažus no ASV, piedalījās un vēl piedalās šajā tālmācības ğimnazijas programmā, lietojot tiešraides (Zoom) iespējas.

Programmu vada tās ilggadējie pedagogi Edgars Kiršs un Pauls Legzdiņš. Mācību priekšmeti ir latviešu valoda, vēsture un folklora. Vēstures tēmas tiek saistītas ar mūsdienu notikumiem Latvijā un citur. Mācības notiek no pl. 19:00 piektdienas vakaros un ilgst starp pusotru stundu un divām stundām. Pedagoģiskās pieejas pamatā ir jauniešu aktīva iesaistīšana diskusijās un dažādu uzdevumu risināšanā. Skolēniem mājas darbi netiek uzdoti.

Toronto latviešu ğimnazija labprāt pieņemtu vēl vairāk dalībnieku un aicina vidusskolas vecuma jauniešus pieteikties šajā bezmaksas semināra veida tiešraides (Zoom) programmā. Jaunieši, kuŗi vēlētos piedalīties, lūgti sazināties ar Edgaru Kiršu: kirss@sympatico.ca.