Kas? Kad? Kur? Onlaina kalendārs Kanādas latviešiem

LNAK kalendars 2023 06 26

 

Ilgi gaidīts, nu atnācis – jaunais onlaina kalendārs Kanādas latviešiem ir gatavs lietošanai! To var atrast LNAK mājas lapā: www.lnak.net/lv/kalendars

Aicinām to izmēģīnāt! Lietotāji var apskatīt kalendāru kā sarakstu vai veselu mēnesi reizē. Galvenais, ko visi ir gaidījuši no kalendāra, ir tas, ka jebkuru sarīkojumu var lejuplādēt (download) uz savu personīgo digitālo (piem. Google) kalendāru.

Ceram, ka onlaina kalendārs palīdzēs arī piesaistīt tos Kanādas latviešus vai latviešu draugus, kuri nesaņem organizāciju e-pastus vai nelasa Latvija Amerikā. Sarīkojumu apraksti var būt latviski, angliski un/vai franciski.

Paldies organizācijām, ieskaitot Kanādas Latviešu Centru Toronto, Britu Kolumbijas latviešus, Edmontonas “Imantu”, Tērveti, Sidrabeni, Saulaini, Daugavas Vanagus un Toronto Latviešu Pensionāru Apvienību, kuri visi atsaucās aicinājumam testēt un pievienot savus sarīkojumus. Tagad aicinām plašo Kanādas sabiedrību papildināt jauno kalendāru ar saviem sarīkojumiem. Virs kalendāra jāklikšķina uz “Add Event”. Ir viegli pievienot visu vajadzīgo informāciju: pasākuma nosaukumu, vietu, laiku, aprakstu, un grafiku. Visi iesniegumi tiks pārskatīti pirms publicēšanas.

Digitālā kalendāra īstenošana ir pirmā fāze no jaunās LNAK interneta vietnes (website) attīstības.

Darbs pie jaunās interneta vietnes Kanādas latviešiem izriet no 2021. gada aizsāktā KLiK projekta, kuru ierosināja tā laika LNAK valdes locekļi Kaspars Reinis un Ināra Klaiše. LNAK projekta ietvaros bija iecerēts uzlabot komunikāciju starp Kanādas latviešiem, veidojot virslapu zem kuras pulcēt Kanādas latviešu organizāciju mājas lapas. Bija arī paredzēts vienots pasākumu kalendārs, kur organizācijas varēs pašas pievienot savus sarīkojumus. Tika izveidota komanda, piesaistīts SIF (Sabiedrības un Integrācijas Fonda) financējums un izveidota mājas lapas pamatstruktūra. Liels darbs tika ieguldīts, par ko pateicamies Kasparam, Inārai un visai KLiK komandai.

Kas notika tālāk: bija skaidrs, ka mūsdienīga mājas lapa ir vēlama, tomēr izskanēja dažādi viedokļi kā to vislabāk īstenot. Jaunā LNAK valde, kura uzsāka savu darbu 2022. g. aprīlī, izvērtēja KLiK padarīto kopā ar sabiedrības komentāriem un ieteikumiem un apsvēra, kādi varētu būt projekta nākamie soļi.

2022. g. novembrī ārkārtas sesijā LNAK padome lēma, ka:

  • LNAK valde uzņems aktīvu atbildību par mājas lapas projekta tālāko attīstību.
  • uzstādīsim papildus web adreses, lai visiem, kam ir interese par Kanādas latviešiem varētu viegli atrast mūsu lapu. Jaunās adreses būs latviansincanada un latviesikanada, kas kopā ar pašreizējo www.lnak.net, nākotnē visas vedīs uz to pašu vietni (website).
  • būs īpašas sadaļas (sections) veltītas politikai, kultūrai un izglītībai.
  • piesaistīsim Kanādā dzīvojušus IT specialistus, kā arī brīvprātīgus darbiniekus, lai attīstītu mūsu vietni.

2023. g. janvārī LNAK pieteicās Sabiedrības Integrācijas Fonda (SIF) konkursam ar mērķi piesaistīt financējumu, kas palīdzētu pilnveidot interneta vietni, iedzīvināt vairākas jaunas sadaļas un uzlabot LNAK grafisko dizaini. Marta sākumā uzzinājām, ka financējums ir piešķirts 14 973 eiro apmērā. LNAK sirsnīgi pateicās Sabiedrības Integrācijas Fondam par šo nozīmīgo atbalstu.

Jaunās mājas lapas attīstība notiek pakāpeniski. Kā pirmo soli, esam iedzīvinājuši jauno onlaina kalendāru – lūdzam to apskatīt.

Arņa Miķelsona firma Northern Village (Gvelfā, Ontario) strādā pie jaunās vietnes tehniskās ieviešanas. Paldies Arnim par līdzdomāšanu un par tehnisko risinājumu, kas ļaus organizācijām viegli pievienot savu informāciju organizāciju sadaļai. Lietojot onlaina formas, organizācijas varēs ievietot un pašas rediģēt savu pamatinformāciju (kontaktinformāciju, mājas lapas adresi u.t.t.), kā arī varēs ievietot rakstus vai fotogrāfijas. Organizāciju raksti būs redzami jaunās vietnes mājas lapā (home page).

Būs arī dažas pavisam jaunas sadaļas, kas veicinās mūsu Kanādas latviešu savstarpējo tīklošanos, kā arī stiprinās mūsu saites ar Latviju. To starpā:

  • Kanādas latviešu profesionāļu datubāze par Kanādas latviešiem, kas darbojas dažādās profesijās un zinātnes laukos. Ceram, ka tā palīdzēs aizpildīt robu, kopš vairs nav latviešu kreditsabiedrības kalendāra. Biznesi un profesionāļi varēs pievienot savu informāciju lietojot onlaina formas.
  • jauna sadaļa par iespējām sadarboties ar Latviju (piem. par remigrāciju, jauniešu prakses iespējām, biznesi).
  • mini-sadaļas veltītas bērniem un izklaidei.

Aicinām organizācijas un profesionāļus/indivīdus pieteikties palīdzēt testēt jaunās onlaina formas, rakstot uz admin@lnak.org. Pēc testēšanas fāzes, izsludināsim Zoom saietus (latviski un angliski), kurās demonstrēsim kā pievienot savu informāciju jaunajai vietnei.

Projekta ietvaros paredzēts arī piesaistīt grafisko dizaineri/us, lai izveidotu jaunu, mūsdienīgu LNAK logo, palīdzēt ar interneta vietnes grafisko prezentāciju, un ar e-pasta apkārtraksta veidolu.

Papildus informācija par šo izdevību ir atrodama LNAK mājas lapā: https://www.lnak.net/lv/zinas/meklejam-grafisko-dizaineri.

Vēlreiz pateicamies iepriekšējai LNAK valdei par aizsākto darbu, Kanādas latviešu sabiedrībai par atsauksmēm un ieteikumiem, un Sabiedrības Integrācijas Fondam par financiālo atbalstu! Paldies organizācijām, kuras ir jau pievienojušas savus sarīkojumus jaunajam kalendāram. Ceram uz turpmāku labu sadarbību! Jautājumus lūdzam sūtīt uz admin@lnak.org.

Ingrīda ZemīteSIF logo
LNAK vice-priekšsēde