LRDF

Latvia Relief and Development Fund

Palīdzības un Attīstības fonds Latvijai

LRDF tika dibināta 1990. gada decembrī un inkorporēta kā reģistrēta bezpeļņas, labdarības organizācija Kanadā.

Fonds dod visiem iespēju ziedot naudu, lai atbalstītu vairākus projektus Latvijā . LRDF vada valde, kas tiek ievēlēta gadskārtējā pilnsapulcē. Pašreizējais priekšnieks ir Dr. Jānis Lūsis .

LRDF un tās aģenti:

  1. veic programmas, lai atbalstīt trūkumcietējus Latvijā un sniegt humānitāro palīdzību
  2. veic programmas veciem ļaudīm un invalīdiem
  3. veic izglītības programmas, ar uzsvaru uz jaunatni

Kopš 1990. g., LRDF ir palīdzējusi finansēt piecpadsmit atsevišķus projektus. Pēdējos sešos gados, LRDF ir atbalstījusi projektus $800,000 (Kan) apmērā! No šiem piecpadsmit projektiem, četri joprojām darbojas, un kuriem ir nepieciešams atbalsts:

  1. “Pasaka” – vasaras nometne bāreņiem
  2. Universitātes stipendijas caur “Vītolu Fondu”
  3. Okupācijas muzejs
  4. Atbalsts cietējiem ”Zolitūdes” traģēdijā – kopā ar LNAK ( līdz 2014. g. februārim)

Šiem projektiem ir vajadzīgs Jūsu atbalsts!

Čekus var izrakstīt uz „LRDF” vai „Latvia Relief and Development Fund” vārdā. Ja Jūs vēlaties nozīmēt īpašu projektu, tad to ierakstiet uz Jūsu čeku, apakšējā stūrī. Individuālie ziedotāji saņems kvīti ienākuma nodokļiem.

Adrese: “LRDF”, 4 Credit Union Drive, Ontario, M4A 2N8, Kanada