LNAK vadība

LNAK valde un rev. kom. no kreisas: Elita Pētersone, Agra Asmus-Vāgnere, Jānis Lielāmers, Gunta Reynolds, Dr. Fritz Traugott-Kristbergs, Alīde Forstmane (bijusī valdē), Gunta Krūmiņa, Dace Veinberga, Ingrīda Zemīte, Alberts Upeslācis. Iztrūkst: Māc. Ilze Kuplēna-Ewart, Normunds Goba, Dr. Jānis Lūsis, Arnis Markitants

Padomes prezidijs

Priekšsēde:  Māc. Ilze Kuplēna-Ewart
Priekšsēdes vietnieki: Roberts Klaiše, Baiba Bredovska
Sekretāres:  Andra Zommere, Līva Zemīte

LNAK valde

Priekšsēdis: Dr. māc. Fritz Traugott-Kristbergs
Vice-priekšsēde: Ingrīda Mukāne-Zemīte
Sekretāre: Dace Veinberga 
Kasieris: Normunds Goba
Izglītības daļas vadītāja: Elizabete Pētersone
Kultūras daļas vadītāja: Agra Asmus-Vāgnere
Sabiedriskās attiecības: Alberts Upeslācis
Valdes locekļi: Māc. Ilze Kuplēna-Ewart, Jānis Lielāmers, Gunta Reynolds

LNAK padome

Iveta Bertovska
Krišs Brauns
Baiba Bredovska
Ēriks Bredovskis
Rinalds Eglītis
Alīde Forstmanis
Normunds Goba
Roberts Klaiše
Dr. māc. Fritz Traugott-Kristbergs
Linda Kronbergs
Gunta Krūmiņš
Ilze Kuplēns-Ewart
Andre Kūlnieks
Viktors Kūlnieks
Juris Ķeniņš
Andris Ķesteris
Jānis Lielāmers
Arnis Markitants
Elita Pētersone
Dāvids Porietis-Bedard
Imants Purvs
Gunta Reynolds
Patriks Rundāns
Aleksandrs Sausiņš
Astrīde Sīlis
Alberts Upeslācis
Agra Asmus-Vāgnere
Ingrīda Zemīte
Līva Zemīte
Andra Zommers

PBLA pārstāvji

 • LNAK pārstāvji PBLA valdē
  • Dr. Māc. Fritz Traugott-Kristbergs (LNAK valdes priekšsēdis)
  • Andris Ķesteris
  • Līva Zemīte
 • PBLA kultūras fonds un padome
  • Priekšsēdis – Juris Ķeniņš
  • Pedagoģijas nozare – Elizabete Pētersone
  • Mūzikas nozare – Artūrs Jansons
  • Rakstniecības nozare – Vita Gaiķe

LNAK nozares

 • Izglītība: Elizabete Pētersone
 • Kultūra: Agra Asmuss-Vāgnere
 • Sabiedriskās attiecības:  Alberts Upeslācis
  (nozarē arī darbojas Dace Veinberga, Jānis Lielāmers; Otavas pārstāve Aija Auziņa)
 • Aprūpe: Dr.Jānis Lūsis
 • Biedrzinis: Jānis Lielāmers

LNAK Revīzijas komisijas locekļi

Gunta Krūmiņa, Dr. Jānis Lūsis, Arnis Markitants

Mandātu komisija

 Astrīde Sīls

Lokālie pārstāvji

 • Edmontonā: Ena Rudovics
 • Gvelfā:  Arnis Miķelsons
 • Halifaksā: Ingrīda Šķetris
 • Hamiltonā:  HALO komiteja
 • Kvebekā: Andrejs Vītols
 • Manitobā: Elmars Dīriķis
 • Okanagan:  Liene Sestule
 • Otava:   Sarma Merdian