Darba iespējas Latvijā

Latvijas Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) sniedz Latvijas valsts piederīgajiem, kuri dzīvo ārvalstīs, bet vēlas atgriezties Latvijā, detalizētu informāciju par situāciju darba tirgū un nodarbinātības iespējām Latvijā, par atbalstu un pakalpojumiem, ko piedāvā NVA un Eiropas nodarbinātības dienestu tīkls (EURES), un par formālitātēm, kas jākārto ārvalstī, pirms atgriežas Latvijā.

www.nva.gov.lv: Darba iespējas Latvijā