Letts Paint

Letts Paint

Letts Paint was established in the winter of 2021 and offers next-level interior and exterior painting services. Our team operates in the National Capital Region and nearby Kanata and Barrhaven communities. What sets us apart from the rest is our small, vetted team of established professionals, and a dedication to quality touch.

_________________________________________

Uzņēmums Letts Paint tika izveidots 2021. gada ziemā un piedāvā nākamā līmeņa iekšējās un ārējās krāsošanas pakalpojumus. Mūsu komanda darbojas Nacionālajā galvaspilsētas reģionā un tuvējās Kanatas un Barrhaven kopienās. Tas, kas mūs atšķir no pārējiem, ir mūsu nelielā, pārbaudīta un atzītu profesionāļu latviešu komanda, kā arī uzticība kvalitatīvai pieskārienu veikšanai.

Ottawa ON K1Y 4T8  Canada