Skolotāju Seminārs 2023. gada 9. septembrī

August 11, 2023

Ja vēlaties piedalīties, lūdzu piesakties līdz 2023. gada  1. septembrim rakstot Elitai Pētersonei uz  elitapetersons@sympatico.ca

LNAK