Priecīgus svētkus 2020

December 23, 2020

Šī gada zīmīgākais vārds – izturība!

 

LNAK prezidents Andris Ķesteris vēl visai latviešu kopienai saglabāt spēku vienotībā

 

Izdevniecības „Avots“ angļu-latviešu vārdnīcā „resilience“ izsaka visu par mūsu šās dienas sabiedrības gaitām 2020. gadā. Pat ar pandēmijas krizi, kas ir ilgstoša un vēl arvien turpināsies labu laiku, no mūsu Latviešu Nacionālās Apvienības Kanadā (LNAK) jumta organizācijas varam skaidri pārskatīt, kā mums izceļas „spēja ātri atjaunot fiziskos un garīgos spēkus…“, dzīvotspēju, dzīvotprieku!

 

Uzrunājot visas paaudzes, mūsu kopiena Kanadā ir cietusi un izdzīvojusi vēl grūtākus laikus savā vēsturē. Padomājiet, kur mūsu ļaudis gan nav nonākuši kaŗa, pēckaŗa, tēvzemes okupācijas un trimdas gados. Mēs esam izturīgi!

 

Pandēmijas uzbrukums dod lielāku iemeslu iet cīņā. Nebūs ne pirmais, ne pēdējais. Esam pagodināti, ka individi, aktīvistu grupas un organizācijas ir sanākušas kopā un pēc vajadzības strādā ar vienotu mērķi, palīdzot viens otram, nometot domstarpības pie malas. Tā ir tā vienotība, kuŗa ir mūsu asinīs, tikai bieži kautrējamies draudzīgi izrādīt.

 

Dzīvojam jaunā laikmetā, kas mums piespiež pielāgoties mainītiem ikdienas dzīves apstākļiem. Daži ir iemācījušies lietot technoloģiju, kas palīdz sazināties, lietojot datorus. Viņi tad apmāca citus. Tagad rīkojam elektroniskas attālinātas sēdes ar kollēģiem citās pilsētās un valstīs. Ja nav pieejams internets, vēl svarīgāk ir atbalstīt un abonēt, pat ziedot, mūsu vienīgājam un nepieciešamam laikrakstam “Latvija Amerikā”. Mācāmies, lietot jaunu kreditsabiedrību.

 

Pateicoties jauniem un vecākiem spēkiem, 18. novembrī varējām elektroniski sasniegt plašāko auditoriju nekā jebkad, pa visu Kanadu un tālāk ārzemēs. Ar tādu pašu uzņēmību tika nolemts salikt Ziemassvētku sadziedāšanās programmu raidīšanai internetā pa visu pasauli… pat nosūtot sveicienus un pateicību mūsu Kanadas un Latvijas sabiedrotiem NATO kaŗaspēkiem.

 

Esam aktīvi un vienoti. Ir ļoti labs laiks jums atgādināt, ka Kanadas Latviešu Archīvs un Mūzejs - KLAM turpina saņemt jūsu domas, dzejoļus, dziesmas,

fotografijas un piedzīvojumus, īsus un gaŗus, kā un ko jūs esat piedzīvojuši COVID laikā. Kad beigsies dižstāvoklis, būs izstāde.

 

Neaizmirstiet arī saglabāt paši savu vietu Kanadas latviešu vēsturē. KLAM interesē jūsu vispārējais stāsts. Varat sazināties ar LNAK biroju.

 

Pat ja skaitāmies fiziski attālināti, varam lepoties, ka COVID ir mums devis zināmu atmodu. Esam kļuvuši tuvāki.

 

Pateicamies visiem mūsu līdzdarbiniekiem un atbalstītājiem.

 

Novēlam gaišus Ziemassvētkus un laimīgu, veselības pilnu 2021. gadu!

 

Andris Ķesteris

LNAK - Latviešu Nacionālās Apvienības Kanadā prezidents

LNAK