PBLA/LNAK aicina iesniegt projektus dziesmu svētku tradicijas stiprināšanai diasporā

February 17, 2021

PBLA pārstāvniecība Lat vijā aicina latviešu diasporas organizācijas un biedrības visā pasaulē pieteikties 2021. gada dziesmu svētku tradicijas ilgtspējas un profesionālās mākslas pieejamības projektu konkursam, ko PBLA īsteno kā valsts pārvaldes uzdevumu sadarbībā ar Latvijas Republikas Kultūras ministriju. PBLA vienlaikus aicina visas dalīborganizācijas ļoti rūpīgi apsvērt, kādus jēgpilnus

un saturīgus pasākumus un norises pandēmijas apstākļos šī kopprojekta ietvaros viņiem patiešām būs iespējams īstenot.

Projektu pieteikuma anketa atrodama seit un tāmju parauga veidlapas iespējams atrast seit vai griežoties pie attiecīgās PBLA dalīborganizācijas  Kanadā – pie Latviešu Nacionālās Apvienības Ka nadā. Pro jekti, tos iepriekš saskaņojot ar attiecīgo PBLA dalīborganizāciju LNAK, projekti ir jāiesniedz PBLA pārstāvniecībā Rīgā līdz šī gada 15. martam (e-pasts: pbla-latvija@pbla.lv). Projektu konkursa rezultāti tiks paziņoti viena mēneša laikā kopš pieteikumu saņemšanas. 

Pilns projekta pietikuma nolikums ir atrodams seit

 

Jautājumu gadījumā laipni lūdzam sazināties ar LNAK biroju, e-pasts: lnak@lnak.org.