Pārvietojamo pasu darbstaciju Toronto

August 26, 2015

Latvijas vēstniecība Kanādā aicina pieteikties pasu un personu apliecību noformēšanai Toronto, Kanādā. Lai saņemtu konsulāros pakalpojumus, ir nepieciešams pierakstīties, līdz 20. oktobrim sazinoties ar Latvijas vēstniecību tālr.: 613 238 6014, e-pasts: consulate.canada@mfa.gov.lvconsulate.canada@mfa.gov.lv.

PIETEIKŠANĀS

Pieteikties pasei un personas apliecībai var tikai Latvijas pilsoņi vai nepilsoņi, kuriem ir piešķirti personas kodi!

Lai pieteiktos, iepriekš uz Latvijas vēstniecību Kanādā jānosūta šādi dokumenti

 1. Latvijas pases kopija. Ja pasi pieprasa pirmo reizi, tad jānosūta dzimšanas apliecības kopija un apliecinājums par personas koda piešķiršanu;
 2. Dokumenta, kas apliecina legālu uzturēšanos Kanādā (Kanādas pase, permanent resident card, Kanādas vīza), kopija;
 3. Aizpildīts iesniegums.
 4. Bērniem līdz 15 gadu vecumam pasi pieprasa tas bērna vecāks, kas ir Latvijas pilsonis, vai arī vecāks, kurš ir citas valsts pilsonis, uzrādot otra vecāka notariāli apliecinātu (un legalizētu) piekrišanu pases dokumentu iesniegšanai un bērna pases saņemšanai.
  Vecākam ir jāuzrāda sava pases kopija, kā arī dokumenta, kas apliecina legālu uzturēšanos Kanādā, kopija.
  No 15 gadu vecuma persona pati var pieteikties pases saņemšanai

Apmeklētājus lūdzam pieteikties līdz 2015. gada 20. oktobrim, sūtot dokumentus uz vēstniecības e-pastu consulate.canada@mfa.gov.lvconsulate.canada@mfa.gov.lv, obligāti norādot savu kontaktinformāciju (telefonu, e-pastu).

Minēto dokumentu oriģināli obligāti jāiesniedz, ierodoties uz pieteikuma noformēšanu Toronto. Tad arī jāmaksā valsts un konsulārās nodevas (samaksa veicama skaidrā naudā vai ar Money order uz Embassy of Latvia vārda).

CENRĀDIS
(lūdzam ņemt vērā, ka cenas var mainīties atbilstoši valūtas kursam)
Pase 155 CAD
Pase un personas apliecība (ID karte) 170 CAD
Pase personām, kuras nav sasniegušas 20 gadu vecumu vai ir pēcpensijas vecumā (no 62 gadiem) 130 CAD
Pase un personas apliecība (ID karte) personām, kuras nav sasniegušas 20 gadu vecumu vai ir pēcpensijas vecumā (no 62 gadiem) 145 CAD

Minētās summas ietver arī pases nosūtīšanu ar Xpressmail reģistrēto pastu uz personas norādīto dzīvesvietu Kanādā.

 

SVARĪGI!

 • Kādi dokumenti ir jāiesniedz, ja pase un/vai personas kods ir pazaudēts?

Ja pase ir pazaudēta, jāiesniedz visi dokumenti un paziņojums par pases zudumu, kurā detalizēti jāapraksta pases nozaudēšanas laiks, vieta un apstākļi. Ja pase nozagta vai nolaupīta, tad jāiesniedz policijas izziņa.

Ja ir pazaudēts personas kods, jāsazinās ar vēstniecību, lai noskaidrotu Iedzīvotāju reģistrā Jūsu personas kodu, pēc citiem Jūsu datiem (vārda, uzvārda, dzimšanas datuma, vietas).

Ja ir mainījies uzvārds noslēdzot/šķirot laulību, tad vispirms ir jāveic izmaiņas Iedzīvotāju reģistrā un tikai tad var pieteikties pases saņemšanai (skatīt sadaļu „Konsulārā informācija”).

 • Cik ilgs laiks nepieciešams pieteikuma noformēšanai un biometrijas datu nodošanai?

Aptuveni 30 minūtes.

 • Cik ilgs laiks nepieciešams pases izgatavošanai un kā tā tiks nogādāta personai, kura pieteikusies jaunajai pasei?

Jaunā pase tiks izgatavota un nodota pases pieprasītājam vidēji 6-8 nedēļu laikā. Pases un personas apliecības tiek izgatavotas Rīgā un tiek nosūtītas uz vēstniecību ar diplomātisko pastu.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar vēstniecību pa tālruni 613-238-6014 vai rakstot uz e-pastu: consulate.canada@mfa.gov.lvconsulate.canada@mfa.gov.lv.

Latvijas vēstniecība Kanādā patur tiesības atcelt vai pārcelt pasu izbraukumu tehnisku iemeslu dēļ vai gadījumā, ja netiek saņemts atbilstošs pietikumu skaits.