LNAK darbi tiek nemitīgi kārtoti pat svētku laikā

January 7, 2016

Ziemassvētku laikā Latviešu Nacionālās Apvienības Kanadā valde sanāca spriest par vairākiem projektiem, kuŗiem būtu jādod aktīvs atbalsts. No rudens PBLA sēdes Rīgā izriet vairākas iniciātīvas, pie kuŗām valdei un padomei cītīgi piestrādāt, to starpā palīdzība archīvu un vēstures projektiem, 100gades projektu sadarbības koordinācija, PBLA – Pasaules Brīvo Latviešu Apvienības 60 gadu atzīmēšana, līdzekļu vākšana, datubazes un biedru saraksta papildināšana ar jaunāko informāciju, sadarbība ar jauniebraucēju pārstāvjiem un jaunatni, cieša sadarbība ar jauno Kanadas valdību, sadarbība ar ALA – Amerikas Latviešu apvienību, un vēl vairākas aktīvitātes atspoguļojot Kanadas latviešu intereses. Ir sagaidīts, ka PBLA mītņu zemju centrālās organizācijas būs atbildīgas par 100gades koordināciju, katra savā zemē.

Mums ir liels prieks, ka LNAK valdes locekle Laila PētersoneTanne ir ievēlēta LNJAK priekšsēdes amatā un ir izteikusi jaunatnes vēlamību aktīvi iesaistīt jauniešus kopējā darbā. Apsveicam LNJAK!

Vienlaikus izpildām savus pienākumus kā centrālā organizācija projektos, kur strādājam kopā ar citām tautībām, ieskaitot polītisko atbalstu ukraiņiem un cīņā par pieminekli komūnisma upuŗiem Otavā. Esam biedri CEEC – Central and Eastern European Council of Canada un Canadian Ethnocultural Council.

Zemessardze Latvijā nesen rīkoja akciju, lai iegādātos jaunu ekipējumu. LNAK izsludināja akciju savā Facebook lapā (internetā) un valde arī nolēma ziedot Zemessardzes vispārējām vajadzībām.

LNAK interneta mājas lapa tiks pārkārtota un vairāk informācija sāks ieplūst Facebook (adrese: Latviešu Nacionālā Apvienība Kanadā Facebook). Visas organizācijas tiks ielūgtas piedalīties jaunā Facebook kalendārā. Aicinām technoloģiski zinīgus ekspertus nākt talkā, pieteikšanās LNAK birojā.

 

LNAK sedes un tiksanas-2015 Toronto