Baltic Commemoration

June 11, 2021

Iedegsim sveces par padomju deportāciju upuriem. 14. jūnija vakarā izsūtīšanas pieminēs Toronto pilsētas centrā.(Svecītes tiks izdalītas.)
Light a candle for the victims of Soviet deportations. June 14, 7:00PM, we will commemorate the Baltic mass deportations at Nathan Phillips Square, Toronto City Hall.
(Candles will be provided.) COVID protocols will be respected - distancing and masks.
LNAK