Baltic Canadian Imprints aicina iesniegt Covid-19 laika liecības

May 24, 2020

Mēs visi piedzīvojam šo brīdi

Baltic Canadian Imprints aicina iesniegt Covid-19 laika liecības

„We Are All in This Together“ - Baltic Canadian Imprints Collection Initiative: COVID-19

 

„Sharing Our Stories“, izstāde par baltiešiem Kanadā bija ļoti sekmīga un vēl arvien ceļo gan pa Ziemeļameriku, gan Eiropu. Atbildīgā darba grupa ir BCI - Baltic Canadian Imprints, kas sastāv no latviešiem, igauņiem, lietuviešiem un baltvāciešiem. No latviešu puses piedalās KLAM (Kanadas latviešu archīvs un mūzejs) un LNAK. Tagad šī grupa uzsākusi jaunu projektu - Baltic Canadian Imprints Collection Initiative: COVID-19 - „We Are All in This Together.

Šinī COVID-19 krīzes laikā, kas tiešām ir līdz šim nepieredzēts un skar katru, mums visiem būs ko vēsturniekiem stāstīt. Ar tādu mērķi mēs dokumentēsim savus piedzīvojumus, saglabāsim mūsu respektīvos archīvos un, kad krize būs pagājusi, sakoposim jaunai izstādei.

 

Mums interesētu dažādi materiāli, kas attiecas uz piedzīvojumiem:

 

 • jūsu rakstiskas domas, idejas, izaicinājumi (ieskaitot blogus un dienasgrāmatas),
 • fotografijas un zīmējumi,
 • video,
 • anekdotes sociāliem medijiem, Jūsu domas par:
 • kā jūsu gan mājas, gan darba dzīve ir mainījusies,
 • vai jūsu pašu intereses/prioritātes ir mainījušās,
 • kā ir mainījušās jūsu attiecības ar ģimeni un draugiem,
 • kā jūs saredzat nākotni (bažas un cerības),
 • kā ir izmainījusies sabiedriskā dzīve,
 • vai jūs esat piedalījušies labdarības/palīdzības akcijās,
 • vai maiņas citās pasaules malās ir ietekmējušas jūsu dzīvi,
 • kā individi vai kā sabiedrība, ko varam mācīties no COVID-19 piedzīvojumiem.

 

Materiāli ir iesniedzami vairākās valodās: latviski, igauniski, lietuviski, vāciski, franciski, angliski, un ar saņemšanu ir uzskatīti kā publiski pieejami.

 

Documenti, domāti latviešu archīvu un mūzeju glabātuvei, ir sūtāmi uz:

KLAM - Kanadas latviešu archīvs un mūzejs, 4 Credit Union Drive, Toronto, Ontario M4A
2N8 vai uz LNAK e-pasta adresi: lnak@lnak.org
KLAM mērķis ir saglabāt Kanadas latviešu vēsturi. Kollekcija pieaug un tieši tagad ir labs laiks
nākt talkā. Vienmēr priecājamies par jūsu dalīšanos gan ar padomu, gan atmiņām. Katra paaudze
ir svarīga! Nepalaidīsim garām!

LNAK