14. jūnijs Aizvesto piemiņas diena

June 10, 2020

14. jūnijā, svētdien - Baltiešu federācijas Kanadā un Latviešu Nacionālās Apvienības Kanadā rīkotā Aizvesto piemiņas dienas virtuāla programma tiek veidota.

Turpmāka informācija sekos LNAK mājaslapā www.lnak.net un https://www.facebook.com/latviannationalfederationincanada/ 

 
LNAK