Saites

Latviešu centri Kanadā

Kanadas Latviešu centrs Toronto

4 Credit Union Dr.,Toronto, ON M4A 2N8, Canada
Telefons: 416 – 759 – 4900
E – pasts: office@latviancentre.org

 

Hamiltonas latviešu biedrība

16 Queen St. North, Hamilton, ON L8R 2T8, Canada
Telefons: 905 – 523 – 0621

 

Otavas latviešu biedrība

83 Main St., Ottawa, ON K1V 0C6, Canada
E-pasts: ottawasmile@inbox.lv

 

Edmontonas latviešu biedrība ”Imanta”

9308 – 82 St., Edmonton, AB T6C 1Y1, Canada
www.imanta.ca
Telefons : 780 – 468 – 2728
E – pasts: rudovics@telus.net

 

Latviešu centrs Montreālā

3955 Provost, Lachine, QC H8T 3B8,Canada
Telefons: 514 – 634 – 4082

Vēstniecība

350 Sparks St,
Suite 1200,
Ottawa, ON
K1R 7S8 (karte)

Telefons: 613 238 6014
E-pasts: embassy.canada@mfa.gov.lv

Goda konsuli Kanadā

Toronto, Ontario province:
Goda konsuls Kārlis Vasarais
Latvian Canadian Cultural Centre
4 Credit Union Drive, Toronto, Ontario, M4A 2N8, Canada

 Montreāla, Kvebekas province:
Goda konsuls Roberts Klaiše
Montreālas Latviešu sabiedriskais centrs, 3955 Provost
Lachine, Quebec, H8T 1M1, Canada

Telefons: 514–779–0562
E-pasts; rklaise@sympatico.ca

 Halifaksā, Jaunskotijas provincē:
Goda konsule Ingrīda Šķetris
525 Tower Rd., Halifax, NS B3H 2X2, Canada

E-pasts:  sketris@bellaliant.com

 Vankuverā, Britu Kolumbijā:
Goda Konsuls Ēriks Savics
830 Kenwood Rd., West Vancouver, BC V7S 1S9, Canada

Telefons: 604–697–7408

Skolas

TLB Sestdienas skola
Pārzine: Ilze Maksiņa
E – pasts:ilzemaksina@gmail.com

 

Latviešu skola Hamiltonā
Pārzine: Baiba Bredovska
E – pasts: emba.br@cogeco.ca

 

Otavas latviešu skola
Pārstāve: Ingrīda Mazutis
E – pasts: ingridamazutis@yahoo.ca

 

TLTA Ģimnāzija:
Direktors:  Edgars Kirss
E-pasts:
kirss@sympatico.ca

 

Edmontonas latviešu skola:
Pārstāve Zane Gara
E-pasts: zanegara@gmail.com