LNAK Padomes vēlēšanas

 

Visa Kanāda ir viens vēlēšanas apgabals  

Latviešu Nacionālai Apvienībai Kanādā ikkatru četrus gadus notiek Padomes vēlēšanas. 2022. gadā  padomes vēļēšanas notika no 12. februāra līdz 5. martam.

Lai notiktu vēlēšanas, LNAK vēlēšanu komisija griežas pie visiem Kanādā dzīvojošiem latviešiem, pastāvošām latviešu organizācijām, draudzēm un indivīdiem, personām uz četriem gadiem ievēlēt jaunu Padomes sastāvu. Mums visiem ir pienākums, morāli un materiāli atbalstīt LNAK, cenšoties visus savus biedrus iesaistīt par tās aktīviem darbiniekiem.

Vēlēšanu komisija pilnvaro katru Kanādas draudzi vai organizāciju noteiktā laikā izsūtīt saviem biedriem vēlēšanu materiālus un iesaistīt katru latvieti, Padomes vēlēšanās, kā vēlētāju vai kandidātu LNAK Padomē. 

Kopīgi esam atguvuši Latvijas Republiku. Tagad ir jānotur Latviešu sabiedrība, draudzes un LNAK mērķi.