Māsu organizācijas

ALA

Amerikas latviešu apvienība (ALA) ir centrālā organizācija, kas pārstāv un vieno ap 100 000 latviešu visā Amerikā. Pie ALAs pieder vairāk nekā 160 dažādas latviešu organizācijas – biedrības, baznīcas un kultūras organizācijas – un gandrīz 6000 biedru no visām pavalstīm. ALA ir bezpeļņas labdarības organizācija, atbrīvota no ienākumu nodokļiem.

ALAs mērķi ir:

 • Uzturēt un vienot latviešu sabiedrību ASV.
 • Aizstāvēt Latvijas valsts un latviešu tautas intereses ASV.
 • Saglabāt latviešu valodu un veicināt kultūras jaundari.
 • Gādāt par skolu programmām, mācību grāmatām un skolotāju semināriem, lai veicinātu latviešu valodas, vēstures un kultūras apguvi.
 • Palīdzēt jauniebraucējiem no Latvijas izprast ASV likumus un sabiedrības normas.
 • Sniegt humanitāru palīdzību grūtdieņiem Latvijā.
 • Atbalstīt Latvijas Valsts centienus būt demokrātiskai, tiesiskai un drošai valstij.


ALA mājas lapa.

 

 

Kanādas Etnokultūras padome

Kanadas Etnokultūras padome (Canadian Enthnocultural Council - CEC), kas dibināta 1980. gadā, ir valsts etnokultūras jumta bezpeļņas koalīcijas organizāciju , kas savukārt pārstāv Kanādas etnokulturālas grupas. CEC mērķis ir saglabat , uzlabot un izplatīt Kanādiešu kultūras mantojumu, likvidēt šķēršļus, kas kavē dažus kanādiešus pilnībā un vienlīdzīgi piedalīties sabiedrībā, veicina rasisma novēršanu un vienotas Kanādas saglabāšanu.

CEC mājas lapa.

CEEC

Centrāleiropas un Austrumeiropas Padome Kanāda pārstāv vairāk nekā 4 miljonus no Centrāleiropas un Austrumeiropas iecelojusos kanādiešus. Centrālās un Austrumu kopienas kongresi, federācijas un padomes ir Centrālās un Austrumeiropas valstu apvienības locekles, tajā ietilpst Albānijas kopiena Kanādā, Čehijas un Slovākijas asociācija, Igaunijas Centrālā padome, Ungārijas kongress, Latvijas Nacionālā federācija Kanādā, Lietuvas un Kanādas kopiena, Kanādas Polijas kongress un Kanādas Ukrainas Kongress.

LNAK pārstāvji: Dr. Māc. Fritz Traugott-Kristbergs un Alberts Upeslācis

CEEC mājas lapa.
 

 

LNJAK

LNJAK ir galvenā latviešu organizācija kas vieno Latviešu jauniešus Kanadā.

Mūsu bezpeļņas organizācija mudina un uztur latvietību starp tiem ar latviešu izcelsmes jauniešiem kuri dzīvo Kanādā. Mēs organizējam kultūras, sabiedriskus un sporta pasākumus jauniešiem.

Sadarbojamies arī ar citām Kanādas latviešu organizācijām piedāvāt vietējiem jauniešiem stipendiju lai paplašinātu viņu latvijas saistītās spējas.

LNJAK kontakts

Internetsaite: lnjak.com

 

 

Latvijas aprūpes un attīstības fonds (LRDF)

„Latvia Relief and Development Fund” -  (tulk.) " Palīdzības un Attīstības fonds Latvijai "

LRDF tika dibināta 1990. gada decembrī un inkorporēta kā r.
LRDF ir reģistrēta bezpeļņas, labdarības organizācija Kanādādod kad doed visiem iespēju ziedot naudu, lai atbalstītu vairākus projektus Latvijā.

LRDF un viņas aģenti;
1 ) veic programmas, lai atbalstīt trūkumcietējus Latvijā un sniegt humānitāro palīdzību
2 ) veic programmas veciem ļaudīm un invalīdiem
3 ) veic izglītības programmas, ar uzsvaru uz jaunatni

Kopš 1990. g.,  LRDF ir palīdzējusi finansēt piecpadsmit atsevišķus projektus. Pēdējos sešos gados, LRDF ir atbalstījusi projektus $800,000 (Kan) apmērā! No šiem piecpadsmit projektiem, četri joprojām darbojas, un kuriem ir nepieciešams atbalsts:

1) "Pasaka" - vasaras nometne bāreņiem
2) Universitātes stipendijas caur "Vītola Fondu"
3) Okupācijas muzejs
4) Atbalsts cietējiem nesenā " Zolitūdes " traģēdijā – kopā ar LNAK ( līdz 2014. g. februārim)

Šiem projektiem ir vajadzīgs Jūsu atbalsts !

Čekus var izrakstīt uz „LRDF” vai „Latvia Relief and Development Fund” vārdā. Ja Jūs vēlaties nozīmēt īpašu projektu, tad to ierakstiet uz Jūsu čeku, apakšējā stūrī. Individuālie ziedotāji saņems kvīti ienākuma nodokļiem .

Adrese: " LRDF " , 4 Credit Union Drive , Ontario , M4A 2N8 . Kanāda

LRDF valde

 • Priekšsēdis: Roberts Klaiše
 • Vicepriekšsēdis: 
 • Vicepriekšsēde
 • Kasieris: Arnis Markitants
 • Biedrzinis un sekretārs:
 • Locekļi:  Auseklis Zaķis, Andris Ķesteris, Dr. Jānis Lūsis

LRDF revīzijas komisija

 • Daina Brauna
 • Vilis Miklašēvics
 • Sibilla Korule

PBLA

“Pasaules Brīvo latviešu apvienība (PBLA) ir ārzemju latviešu centrālo organizāciju augstākā pārstāvība, kuras sastāvā ietilpst Amerikas latviešu apvienība, Dienvidamerikas un Karību latviešu apvienība, Eiropas latviešu apvienība, Krievijas latviešu kongress, Latviešu apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē, kā arī Latviešu nacionālā apvienība Kanadā.

PBLA galvenais mērķis ir vienot tautiešus Latvijas brīvības un drošības aizstāvības uzdevumā un veicināt latviešu tautas uzplaukumu neatkarīgā, demokrātiskā, kulturāli un saimnieciski attīstītā Latvijā, veicināt organizētas, ietekmīgas un vitālas latviešu kopienas uzturēšanu ārzemēs un sekmēt latviešu tautas vienotību pasaulē. PBLA darbu finansē PBLA dalīborganizāciju iemaksas un trimdas latviešu brīvprātīgi ziedotie līdzekļi Latvijas Brīvības fondam (LBF).

PBLA paspārnē darbojas Izglītības padome, kas tika izveidota 1976. gadā ar mērķi veicināt un koordinēt latvisko izglītības procesu ārpus Latvijas, kā arī PBLA Kultūras fonds, kura uzdevums kopš tā dibināšanas 1972. gadā ir bijis atbalstīt latviešu kultūras saglabāšanu un jaunradi, kā arī latviskās izglītības pasākumus latviešu mītnes zemēs pasaulē.

PBLA centrālais birojs atrodas ASV, bet kopš 1991. gada Rīgā darbojas PBLA pārstāvniecība. Lai uzzinātu vairāk par PBLA darbu un organizācijas aktualitātēm, dodieties uz saiti: www.pbla.lv.

PBLA Valdes priekšsēdis ir Pēteris Blumbergs.

LNAK piedalās PBLA valdē un kulturas fondā kā pārstāvji.

 • LNAK pārstāvji PBLA valdē
  • Dr. Māc. Fritz Traugott-Kristbergs (LNAK valdes priekšsēdis)
  • Andris Ķesteris
  • Līva Zemīte
 • PBLA kultūras fonds
  • Priekšsēdis - Juris Ķeniņš
 • PBLA Kultūras fonda Kanadas pārstāve
  • Izglītības nozare – Elizabete Pētersone