Dziesmu svētku biedrības padome

Biedrības padome sastāv no sabiedrības vadītājiem, kuriem ir uzdevums, reiz pa pieciem gadiem, izraudzīt datumu, vietu un rīkotājus nākošajiem Kanadas dziesmu svētkiem.

LNAK pārstāvji ir:

  • Dr. Māc. Fritz Traugott-Kristbergs
  • Iveta Bertovska

 

Kristus Dārzs

Kristus Dārzs Latviešu Māja ir bezpeļņas labdarības ilgtermiņa aprūpes Māja ar 100 vietām Vudbridžā (Woodbridge) Ontario provincē.

Mērķis - nodrošināt ilgtermiņa aprūpi latviskā vidē, kas respektē Latvijas kultūrvēsturisko mantojumu.

Filozofija -  Kristus Dārzs ir mājvieta personām, kam nepieciešama nepārtraukta aprūpe un vairs ilgāk nevar droši dzīvot patstāvīgi. Kristus Dārzs cenšas piedāvāt pakalpojumus, kas atbilst katra iedzīvotāja fiziskajām, sociālajām, emocionālajām un garīgājām vajadzībām mājīgā vidē.

Principi - Kristus Dārzā mēs esam apņēmušies piedāvāt visaugstākās kvalitātes aprūpi ar līdzjūtību un cieņu drošā vidē, nodrošinot personas tiesības ikvienam iedzīvotājam.

Personāls, brīvprātīgie un valde strādā kopā, lai nodrošinātu iedzīvotāju un uz viņu ģimenēm vērstu aprūpi atbalstošā vidē. 

 

LNAK pārstāve  Kristus Dārza padomē ir Ingrīda Zemīte.