Latvijā ir vairāki desmiti tālmācības skolu un programmu. Daudzas no tām ir profesionālās skolas, dažas pamatskolas un vidusskolas.

 

Apgūtie priekšmeti atšķiras atkarībā no izvēlētās skolas. Tie ir gan valoda, literatūra un Latvijas vēsture, gan visi Latvijas izglītības sistēmas mācību priekšmeti attiecīgajā klasē, piemēram, Brocēnu skolā.

 

Mācību procesā izmantotie mācību līdzekļi ir ļoti atšķirīgi - grāmatas, epasts, Skype, speciālas tālmācības programmas (MS Office u.c.). Tiek uzsvērts, ka lielākais labums ir no tiešsaistes komunikācijas ar skolotāju Skype.

 

Mācību kvalitāte tiek vērtēta ļoti dažādi:

Brocēnos mazajās klasēs vecāki ir ļoti apmierināti ar esošo piedāvājumu, vecākajās klasēs jāuzsver ļoti sarežģītā sistēma, kā izsekot pilnīgi visam notiekošajam vismaz 2 vietās - Eklasē un epastā, neskaitot savu darbu sistemātisku uzkrāšanu, mācību grāmatu izpēti utt. Bērns, kas jaunāks par 13-14 gadiem, nav spējīgs to veikt patstāvīgi, nepieciešama nepārtraukta vecāku iesaiste. Pēdējā gadā novērojams arī, ka Brocēnu skolotāji, iespējams, netiek galā ar lielo slodzi un daudzajiem piesaistītajiem bērniem, jo, piemēram, tiek kavēti pārbaudes darbu atsūtīšanas termiņi.

 

Rīgas Tālmācības vidusskolas piedāvājums tiek vērtēts diezgan kritiski. Sagatavotie materiāli latviešu valodā ir diezgan nebaudāmi - gari ūdensgabali, no kuriem nav iespējams izvilkt būtību, vairāk domāti pieaugušam cilvēkam, nevis pusaudzim, kam no materiāla būtu jāgūst praktiskas iemaņas, piemēram, gramatikas lietošanā.

Uzdevumos, testos un mājaslapā ir daudz kļūdu.

 

Visapmierinātākās ir ģimenes, kas ir izvēlējušās privātskolotāja pakalpojumus, jo tad konkrētais materiāls tiek ļoti pielāgots bērna interesēm un līmenim, nodibinot ciešu personisku kontaktu un tādējādi virzot bērna prasmju attīstīšanu vēlamajā virzienā, nepārtraukti paaugstinot prasības, nevis tikai formāli nokārtojot ieskaiti, kā tas bieži vērojams tālmācības skolu piedāvātajos variantos.

 

Bērna noslodze tālmācībā ir diezgan ievērojama. Privātskolotāja gadījumā to iespējams sabalansēt vislabāk, pilnās programmas gadījumā slodze attiecas ne tikai uz bērnu, bet arī uz nepārtrauktu vecāku iesaisti procesā.

 

Pakalpojuma izmaksas ir atšķirīgas. Brocēnu nodrošinātais produkts ir bezmaksas, ar pārējo skolu piedāvāto produktu izmaksām var iepazīties pievienotajā Dienas rakstā par dažādajām tālmācības iespējām. Privātskolotāja pakalpojumi izmaksā dārgi: 400-800 eiro gadā atkarībā no stundu skaita. Lielākoties tiek izmantota viena mācību stunda nedēļā vai divas mēnesī.

 

Jaunākais risinājums pašlaik ir Latviešu valodas aģentūras organizētā sistēma Classflow, kam jāpiesakās līdz 15. augustam

http://www.valoda.lv/sakam-uznemsanu-lva-talmacibas-skola/

Šajā sistēmā paredzētas tālmācības nodarbības individuāli vai grupā kopā ar vairākiem bērniem, sazinoties ar konkrētu skolotāju Latvijā, kas, sekojot īpašai programmai, tomēr mācību procesā ņem vērā individuālas vajadzības, kontrolējot bērna sniegumu gan nodarbības laikā ar uzdevumiem, gan uzdodot mājasdarbus. Vairāk par konkrēto programmu var uzzināt norādītajā saitē un tajā atrodamajos videomateriālos. Jāpiebilst gan, ka šī programma vēl tikai sākuma procesā, iespējams, vairāk piemērota jaunākā skolas vecuma bērniem, jo tieši pēc vecuma grupām sākta programmas materiālu izstrāde un skolotāju atlase, tomēr ir vērts apspriest pamatskolas vecuma bērnu pieteikšanu. Pagaidām nav arī skaidrības par LVA kapacitāti nodrošināt pietiekamu skolotāju skaitu gadījumā ja pieteiksies daudz bērnu, tomēr cerams, ka turpmāk sistēma stabilizēsies un attīstīsies, lai vismaz nākotnē spētu apmierināt visu to ģimeņu vajadzības, kas vēlas saglabāt, papildināt un nodrošināt savam bērnam iespējas apgūt latviešu valodu.