Ir jau septembris un bērni/jaunieši ziemeļu puslodē uzsāk savas skolas gaitas pēc vasaras brīvlaika. Latvijā, skolas pirmā diena viemēr ir 1. septembris. Kanadā skolas atsāk savu darbību pēc septembŗa garās nedēļas nogales. Latviešu skolas Kanadā arī atvērs savas durvis visiem latviešu bērniem, lai iemācītos ne tikai latviešu valodu, bet arī iegūt latviešu draugus un uzzināt vairāk par latviešu kultūru. Mums ir ļoti svarīgi, ka jaunā paaudze tiek ievesta latviešu pasaulē. Zinu, ka vecākiem pašiem nav tik viegli to darīt uz savu roku, tādēļ, latviešu skolas nāk palīgā. Kanadā ir piecas pamatskolas un viena ğimnazija. Aicinu vecākiem vai vecvecākiem stāties sakaros ar tuvāko latviešu skolu, lai Jūsu bērni/mazmazberni varētu ieaugt latviešu pasaulē un uzturēt savas latviskās saites.

Ja Jūs dzīvojiet attālāk no latviešu skolām un vēlaties paši mācīt savus bērnus, mācību materiālus Jūs varat iegūt no Latviešu Valodas ağentūras (https://valoda.lv/) un PBLA Igzlītības padomes izstrādāto informāciju kur var atrast mācību līdzekļus (https://sietins.lv). Varat arī griezties pie LNAK Izglītības nozares vadītājas Elitas Pētersones (elitapetersons@sympatico.ca).

Šeit ir tuvāka informācija par latviešu skolām Kanadā

EDMONTONAS LATVIEŠU SKOLA

 • Edmontonas latviešu skola turpinās savu darbību ik otro sestdienu, no pl.11-1 mūsu ierastajā tikšanās vietā, Edmontona, Laurier Heights Community Halle, lai gan noteikti būs arī kadā nodarbība ārpus telpām, kādā kopīgā izbraukuma tikšanās.

 • Skolas pirmā tikšanās reize tiek plānota 17. septembrī, ko vēlamies jauki atzīmēt ar pulcēšanos Fort Edmontonas parkā.

 • Vēlams, ja bērns spēj patstāvīgi darboties bez vecāku palīdzības, bet vienmēr priecājamies par bērniem un ğimenēm, kas vēlas pievienoties mūsu pulciņam.

 • Skolā tiek laipni aicināti bērniņi no latviešu izcelsmes ğimenēm, neatkarīgi no valodas spējām.

 • Aktuālāko informāciju vienmēr var uzzināt sazinoties ar skolas koordinātori Zani Vendelīnu (zanegara@gmail.com) vai zvanot 780-293-6991

LATVIEŠU SKOLA HAMILTONĀ

 • Skolas gads sāksies sestdien 17. septembrī, ar skolas saimes tikšanos un nodarbībām mac. Kaņepu ģimenes dārzā.

 • Tuvāka informācija pie skolas pārzines Baiba Bredovska emba.br@cogeco.ca, vai 905-522-7190

 • Divus gadus, Latviešu skola Hamiltonā ir rudeņos noturējusi mācības Sv. Andreja draudzes īpašumā “Sidrabene”, kur uzsākām jaunu programmu – LSH Brīvdabas skolu. Ziemas un agrie pavasara mēneši tika pavadīti neklātienes nodarbības un mācības. Šoruden atgriežamies mūsu skolas telpās, Kristus draudzes baznīcā Hamiltonā, kur pulcēsimies sestdienas rītos. Līdztekus mācībām telpās, piedalīsimies arī izglītojošos izbraukumos un dabas nodarbībās.

 • Ņemot vērā, ka Hamiltonas apkārtnē ir vairākas ģimenes ar jauniem bērniņiem, kas meklē saiknes ar latvisko, tad skolā šogad būs aktīva darbošanās tieši ar jaunākiem skolēniem un viņu vecākiem. Šoruden uzsākam jaunu programmu – MAZUĻU KLASI, kurā aicināti piedalīties bērniņi, mazulīši, līdz 2 gadu vecumam, kopā ar savu mammu vai tēti. Darbosies arī DĀRZIŅŠ un pirmās pamatskolas klases.

 • Skolā tiek aicināti bērniņi no latviešu izcelsmes ģimenēm, neatkarīgi no valodas spējām.

 

MONTREĀLAS LATVIEŠU SKOLA

 • Kontaktpersona: Ildze Elizabete Slanke, (514) 449-6712. ildze_slanke@yahoo.com

 • Šo ruden skola sāksies 18. septembrī, izbraukuma nodarbībā, Mont Tremblant (pie Anitas Lasis), sākums ap 10 no rīta. droši vien nodarbības ilgs vairāk kā parastās 2 stundas.

 • Tiekamies reizi mēnesī, pēdējā tikšanās šajā mācību gadā būs maijā.

 • Uzņemam bērnus no piedzimšanas.

 • Nav jāprot runāt latviski.

 

OTAVAS LATVIEŠU SKOLA

 • Vieta: Miera draudzes namā, 83 Main St., Otavā, Ontario

 • Kontaktpersona: Ingrīda Mazutis (613) 225-4949; ēpasts: ingridamazutis@yahoo.ca

 • Skola sāksies 11. septembrī (3:30-6:00) un tiksies katru svētdien bet iespējams, ka pēc tam laiku mainīsim uz 2:30-5:00.

 • Skolā ir arī programma pirmskolniekiem (2-4.g.v). Šogad būs vairāki tādi skolēni. 

 • Vecākie skolēni ir 12. g.v.

 • Nav jāprot latviski.  Tie kuri neprot saucam MML(Mēs  mācamies par Latviju) un tiem ir atsevišķa klase. 

 

TORONTO LATVIEŠU BIEDRĪBAS SESTDIENAS SKOLA

 • Toronto Latviešu biedrības Sestdienas skola 2022./2023. māc. gadu uzsāks 2022. gada 10. septembŗī pulkstens 10’os no rīta Latviešu kultūras centrā Toronto.

 • Nodarbības notiek katru sestdienu no pl. 8:50 līdz 13:30.

 • Skolas mācība gada nobeigums ir maija pēdējā sestdienā.

 • Skolā tiek apgūta latviešu valoda, koklēšana, dziedāšana, dejošana, ticības mācība, ģeogrāfijs, vēsture.

 • 6.klases skolēni gatavo un izrāda teātra izrādi katru gadu janvārī Draudzīgā Aicinājuma zīmē.

 • Skolā tiek pieņemti bērni no 3-14 gadiem.

 • Skolā skolnieki ir ne tikai no Toronto, bet arī no apkārtējām pilsētām. Tiem, kuriem nav iespēja apmeklēt skolu klātienē, mēs piedāvājam attālinātas valodas stundas. Tas dod mums iespēju mācīt bērnus no visas Kanādas.

 • Informāciju par skolu var meklēt skolas mājas lapā  https://www.torontolatviesuskola.com/; un arī skolas Facebook lapā.

 • Vairāk par skolu var uzzināt rakstot skolas pārzinei Ilzei Maksiņai (ilzemaksina@gmail.com) vai tlbsskola@gmail.com.

 • Skolā tiek uzņemti bērni neatkarīgi no valodas spējām.

 

 TORONTO LATVIEŠU TAUTAS AUGSKOLAS ĞIMNAZIJA

 • Kopš pandēmijas uzliesmojums 2021. gada beigās liedza mācības noturēt klātienē, skola ir pārgājusi uz neklātienes režīmu.

 • Mācības notiek piektdienas vakaros.

 • Skolēnu saime pārstāv visas četras vidusskolas klases.

 • Mācītā viela uzsver latviešu valodu, vēsturi un aktualitātes, kas skar Latviju (piem., karš Ukrainā).

 • Mācības notiek gan latviešu, gan angļu valodā, skolotājiem līdzsvaru pielāgojot skolēnu prasmēm.

 • Mācību gads atsāksies septembra otrajā pusē.

 • Direktors: Edgars Kiršs (kirss@sympatico.ca).