Izglītības nozare

(LNAK) Izglītības nozare rūpejas par latvisko izglītību Kanadā dzīvojošiem latviešiem, atbalstot latviešu skolas Kanadā. Kanadas Izglītība nozare cieši sadarbojas ar Amerikas Latviešu Apvienības (ALAs) Izglītības nozari, Pasaules Brīvo Latviešu Apvienības (PBLA) Izglītības padomi un Latviešu valodas ağenturu, lai veidotu mācību materiālus un programmas. Nozare arī rīko skolotāju seminārus un uztura kontaktu ar visām latviešu skolām, informējot tās par jaunākiem mācību materiāliem un dod padomus skolām.