Draudzīgais aicinājums

2022 gada 28. janvāris

Mīļie tautieši!

Kā ik gadus, Latviešu Nacionālās Apvienības Kanadā Izglītības un Kultūras Fonds aicina Jūs turpināt Draudzīgā aicinājuma ideju, atbalstot latviešu kultūru un izglītību Kanadā ar ziedojumu Izglītības un Kultūras fondam.

Neskatoties uz COVID-19 pandēmiju, fonds turpina strādāt attālināti. Fonda piešķīrumi 2021. gadā nebija tik lieli kā iepriekšējos gados, bet pēdējos vienpadsmit gados Fonds ir piešķīris $668,865 latviešu izglītībai un kultūrai Kanadā.  Pagājušā gadā pagatavojām video par Draudzīgo aicinājumu, kurā redzējat un dzirdējat no atbalsta saņēmējiem. 2021. gadā Fonds ir atbalstījis stipendijas latviešu universitātes studentiem, latviešu skolas Kanadā, Tērvetes nometni, Tērvetes 3x3 nometni, Eiropas Savienības filmu festivālus, grāmatas The Latvians of Matheson Ontario” izdošanu, un grāmatas Latvian Pioneers, Socialists and Refugees in Manitoba nosūtīšanu Manitobas bibliotekām un universitātēm un nodošanu Ontario universitātēm. 

Aicinam Jums sekot Jāņa un Annas Vītola piemēram, nododot testamentāro novēlējumu LNAK Izglītības un Kultūras Fondam. Tas stiprina mūsu sabiedrības ilgtspēju un darbību, nodrošinot ar atbalstu nākošās latviešu skolēnu un studentu paaudzes, kā arī veicinot Kanadas latviešu kultūras un sabiedrisko darbību.

Jūs varat ziedot ieejot fonda mājās lapā www.lnak.net/lv/izglitibas-fonds/ vai izpildot kartīti vēstules beigās un to nosūtīt kopā ar čeku uz biroju.  Visi ziedotāji saņems nodokļu atlaides kvīti.

Paldies un ar cieņu,

Elizabete (Elita) Pētersone
Priekšsēde

 

Vēstule PDF versija