Jāņa un Ainas Vītolu piemiņas stipendija

LNAK Izglītības un Kultūras Fonds piešķir Kanadā dzīvojošiem (līdz 30.g.veciem)  latviešu pilna laika studentiem akreditētās augstskolās Kanadā un arī ārpus tās.

Jāņa un Ainas Vītolu piemiņas stipendijas.

Kandidātiem jābūt Kanada pilsoņiem un LNAK biedriem, kā arī jāprot runāt un rakstīt latviski.

Stipendija jāpieprasa un jaizpilda Jāņa un Ainas Vītolu piemiņas stipendijas pieteikšanās anketa.

Piesakoties pirmo reizi Jums jāpievieno divas rakstiskas atsauksmes vēstules  no sabiedriska darbinieka vai skolotāja (kas nav radinieki).

Piesakoties stipendijai atkārtoti divas rakstiskas atsauksmes vēstules nav jāpievieno.

Visiem pieteikumiem jāpievieno pēdējā studiju gada sekmju apliecinājumu ((transcript) – izrakstu vai kopiju. 

Lūgums kopā ar vajadzīgo dokumentācijy jānosūta un LNAK biroju līdz tekošā gada 31.augustam (pasta zīmogs vai e-pasta datums).

Stipendijas piešķirs, vadoties no sekmēm studijās un nacionāli sabiedriskām rosmēm.

 

Fonda Valde.

 

Ja vēlaties saņemt stipendijas pieteikšanās anketu MS Word formātā, lūdzu, rakstiet uz LNAK biroju lnak@lnak.org.