LNAK IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS FONDS (IKF)

2022. gada darbības pārskats

Valde:  priekšsēde                   Elizabete (Elita) Pētersone

            priekšsēde emerita      Inta Purva

            vicepriekšsēdis            Arturs Jansons

            sekretārs/kasieris         Vilis Miklašēvics

            locekļi                          Iveta Bertovska, Anete Ivsiņa, Juris Ķeniņš, Kaspars Reinis

 

LNAK Izglītības un Kultūras Fonds ir reģistrēts pie Ontario valdības kā bezpeļņas organizācija, ar  tiesībām izsniegt kvītis par ziedojumiem, kuŗas tiek atzītas ienākumu nodokļa samazināšanai.  Fonda līdzekļi galvenokārt nāk no ziedojumiem un testamentāriem novēlējumiem. Turpinot Draudzīgā aicinājuma tradīciju, Fonds ik gadus veic līdzekļu vākšanas akciju un izsūta sabiedrībai aicinājuma vēstules ar lūgumu ziedot Fonda darbībai.  Ziedojumi tiek izlietoti latviskas izglītības, kultūras pasākumu un LNAK darbības atbalstīšanai. Bez latviešu sabiedrības atbalsta IKF nevarētu turpināt atbalstīt latviešu skolas, skolniekus, universitāšu studentus un nozīmīgus kultūras pasākumus.

Kā katru gadu, arī 2022. gadā IKF atbalstīja Kanādas latviešu skolas ar $25.00 par katru skolēnu, kā arī pārsūtot Draudzīgā aicinājuma ziedojumus.

  1. gadā IKF valde nolēma, ka atbalsti tiks piešķirti tikai LNAK biedriem. Stipendiju pieprasījuma gadījumos, vecākiem vai aizbildņiem jābūt LNAK biedriem. 2022. gadā IKF piešķīra sekojošās stipendijas:

 

Jāņa un Ainas Vītolu stipendijas universitātes studentiem

            Vilnim Bāzem

            Emīlam Beloglāzovam

            Amandai Gaidei

            Sandrijai Magricai

            Tomam Maksiņam

            Sarmai Martinsonei

            Emīlam Matīsam

            Andrim Skujam

            Paulam Skujam

 

Vasaras stipendijas:

            Dārijai Gulēnai - 2x2 nometnei

            Jessicai Jacko – “Sveika, Latvija”

            Zintim Kaļiņam – “Sveika, Latvija”

            Aleksandram Kness – “Sveika, Latvija” un GVV

            Emilie Kness - “Sveika, Latvija” un GVV

            Kristopheram Kness - “Sveika, Latvija” un GVV

            Amālija Kūlniecei - “Sveika, Latvija”

            Madarai Suksei Dos Santos – Tērvetes nometnei

            Lienei Zubānei - “Sveika, Latvija”

 

Kultūras laukā IKF piešķīra pabalstu:

            Tērvetes nometnei

            Operfilmai “Baņuta”

            LATCAN trešajai grāmatai

            Latvija Amerikā (ar reklāmām)

Toronto Korim