IKF pārskati 2020 un 2021

LNAK Izglītības un Kultūras Fonds ir reģistrēts pie Ontario valdības, kā bezpeļna organizācija ar  tiesībām izsniegt kvītes par ziedojumiem, kuŗas tiek atzītas ienākumu nodokļa samazināšanai.  Fonda līdzekļi nāk galveno kārtu no ziedojumiem un testementāru novēlējumiem.  Tādā sakarībā, ik gadu, Draudzīgā aicinājuma zīmē, Fonds ved līdzekļu vākšanas akciju izsūtot aicinājuma vēstules sabiedrībai ar lūgumu ziedot Fonda darbībai.  Ziedojumi tiek izlietoti lai atbalstītu latvisko izglītību, kultūras pasākumus un LNAK darbību Kanadā. Bez latviešu sabiedrības atbalstu, IKF nevarētu turpināt atbalstīt latviešu skolas, skolniekus, studentus un zīmīgus kulturālu pasākumus.  Kā ik gadus, IKF atbalstīja latviešu skolas Kanadā ar $25.00 par katru skolēnu.

Valde: 

priekšsēde - Elizabete (Elita) Pētersone
priekšsēde emerita - Inta Purva
vicepriekšsēdis - Arturs Janson
sekretārs/kasiers - Vilis Miklašēvics
locekļi - Dr. Jānis Lūsis, Juris Ķeniņš, Kaspars Reinis

2020. gada darbības pārskats

2021. gadā piešķīrām stipendijas sekojošiem skolniekiem lai tie varētu piedalīties Garezeŗa Vasaras Vidusskolā: Vizma Kaļiņa

 • Zintis Kaļiņš
 • Amalie Kanne
 • Krista Tora
 • Simona Gaide

Jāņa un Annas stipendijas universitātes studentiem tika piešķirtas sekojošiem studentiem:

 •  Ansis Auziņš
 •  Emīls Beloglāzovs
 •  Amanda Gaide
 • Pāvils Hawkins
 • Jessica Lakats
 • Kristin Lakats
 • Mārtiņš Mateus
 • Emils Matīss
 • Andris Skuja
 • Pauls Skuja
 • Evan Thomas

Sakarā ar pandemijas sekām IKF piešķīra atbalstu Tervetes nometnei.

Kultūras laukā IKF piešķīra pabalstu:

 • Lolitas Gulbis grāmatai Pēdejā rudens lapa
 • Mieriņas un U. Lotes rediğētāi grāmatai Latvian-Canadian Art, Music, Letters

 2021. gada darbības pārskats

Gada sākumā pagatavojām video par Draudzīgo aicinājumu, kurā redzējām un dzirdējā no atbalsta saņēmējiem.

Sakarā ar Covid-19 pandemiju, valde tikās pāris reizes lietojot Zoom, ka arī lēmām par piešķīrumiem lietojot e-pastus.

Kā ik gadus, IKF atbalstīja latviešu skolas Kanadā at $25.00 par katru skolēnu

2021. gadā sakarā ar to, ka vasarā robeža bija slēgta, neviens nepieteicas vasaras stipendijai lai apmeklētu Garezeŗa Vasaras Vidusskolu. Bet vasaras stipendija tika piešķirta Emīlam Matīsam un visspārēja stipendija Kasparam Reinim.

 

Jāņa un Annas stipendijas universitātes studentiem tika piešķirtas sekojošiem studentiem:

 • Beātei Augustānei
 • Emīlam Beloglāzovam
 • Ērikam Kalniņam
 • Amaliai Kannei
 • Jessicai Lakatai
 • Sandria Magricai
 • Tomam Maksiņam
 • Sarmai Martinsonei
 • Emīlam Matīsam
 • Lidijai Rasai
 • Andrim Skujam
 • Paulim Skujam
 • Evanam Thomas

Kultūras laukā IKF piešķīra pabalstu:

 • Tērvetes 3x3 nometnei
 • Eiropas Savienības filmu festivālim
 • grāmatas The Latvians of Matheson Ontario” izdošanai
 • grāmatas Latvian Pioneers, Socialists and Refugees in Manitoba nosūtīšanai Manitobas bibliotekām un universitātēm, kā arī nodošanu Ontario universitātēm.
 • Latvija Amerikai ar reklāmā
 • Pielikumā ir financiālais pārskats.