Membership

Latviešu Nacionālā Apvienība Kanadā ir bijusi daļa no latviešu sabiedrības jau vairāk kā septiņdesmit gadus. Tā ir Kanadas latviešu centrālā organizācija, inkorporēta kā bezpeļņas organizācija, kas darbojas saskaņā ar saviem statūtiem un Kanadas likumiem.

Tā vienmēr ir pārstāvējusi Kanadā dzīvojošo latviešu intereses pie Kanadas valdības un citām organizācijām. LNAK biedri ir cīnījušies par neatkarīgu Latviju, kā arī par Latvijas attīstību.

Savā pastāvēšanas laikā LNAK ir atbalstījis dažādus politiskus, kulturālus un izglītojošus pasākumus, piem. Latviešu Dziesmu un Deju svētkus Toronto, Komunistisko Upuru pieminekļa celšanu Otavā, atbalstījusi skolas, bērnu vasaras nometnes, studentus. LNAK atbalsta pētījumus par latviešiem Kanadā, latviešu izcelsmes māksliniekiem. Tā turpina atbalstu Kanadas Latviešu Archīva un Muzeja projektam.

Lai darbs turpinātos, LNAK padome un valdes aicina ikvienu interesentu turpināt iesaistīties LNAK darbā, vai arī kļūt par Latviešu Nacionālās Apvienības Kanadā biedru.

 

LNAK logo

Become a Member or Renew Your Membership

If you are a member, you can renew your membership or make changes to your information.

To become a member, please fill in the form below. 

Loading...